Титульна сторінка реферату

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Титульний аркуш розробки, реферату, презентації або іншого документа — перша сторінка, на якій зазначаються дані про автора, назву матеріалу та інші відомості, т. зв. «вихідні» дані.

Титульна сторінка реферату

Чи є правила оформлення титульного аркуша?

Незважаючи на те, що в кожному Вузі є свої вимоги до оформлення будь-якого виду робіт, ГОСТом прописані основні стандарти, яких слід дотримуватися при написанні титульної сторінки реферату. Це надзвичайно важливо, адже у разі неправильного оформлення, викладач може знизити оцінку.

Яким ГОСТом регулюється оформлення титульного аркуша?

Оформлення титульного аркуша регулюється ГОСТ 2.105-95. Він прийнятий у 95 році і по сьогоднішній день є основним стандартом оформлення титульних аркушів для всіх типів робіт: курсових, дипломних, рефератів і контрольних робіт.

Даний ГОСТ діє у всіх країнах СНД, у тому числі:

Розмір полів для титульного аркуша:

o ліве поле-30 мм;

o праве поле-10 мм;

o верхнє поле-20 мм;

Який шрифт повинен бути в титульному аркуші?

У гості вказано розмір шрифту 14 для всіх полів, крім заголовку і назви роботи. Зазвичай Times New Roman або інший шрифт без зарубок.

Всі дані, крім інформації про студента вирівнюються по центру.

Зазвичай титульний аркуш розробки, реферату, доповіді, портфоліо тощо містить (зверху вниз):

Крок 1. Міністерство освіти

Вказуємо міністерство освіти вашої країни (14 шрифт, великі літери)

Слідом — повне найменування і форма власності навчального закладу (14 шрифт, великі літери)

Після цього вказуємо кафедру (14 шрифт)

Крок 4. Тип роботи.

Після цього в залежності від типу робіт, заголовними літерами (16 шрифт, напівжирної накреслення Bold):

 • ДИПЛОМНА РОБОТА
 • КУРСОВА РОБОТА
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 • РЕФЕРАТ

Крок 5. Тема роботи.

Повна назва теми, класичне написання 16 шрифт, жирний, рядковий регістр

Крок 6. Дані виконавця та перевіряючого

Дані виконавця та перевіряючого для різних робіт оформлюються по різному, але завжди мають 14 розмір шрифту і написання в нижньому регістрі.

Можуть знизити оцінку за неправильне оформлення титульного.Оформлення титульного аркуша це важливий момент на будь-якому предметі і є частиною норми контролю.

Якщо викладач прийняв роботу, в якій невірно оформлений титульний аркуш, знижувати бал за це він не має права, оскільки в даному випадку робота була перевірена і схвалена рецензентом.

Титульна сторінка реферату

Для яких університетів підходить

Дані правила є ГОСТом. Тому вони універсальні і підходять для будь-якого університету на території Росії, України та інших країн СНД.

Якщо ви принципово не хочете його переробляти, коли цього вимагає викладач, можете посилатися на ГОСТ 2.105-95. в якому чітко прописано, для кого і як він діє.

Чи відрізняється оформлення для різних предметів?

Зразок оформлення титульного не залежить від предмета. Всі його елементи можуть залишатися однаковими і змінюватися тільки найменування предмета.

Винятком є контрольні роботи, які з деяких предметів можуть потребувати титульного аркуша для зошита. Це звичайною формат аркуша A4 зігнутий навпіл.

Чи відрізняється оформлення для спеціальностей?

Абсолютно не має значення і спеціальність. Всі елементи залишаються незмінними, крім спеціальності, яку потрібно міняти на актуальну.

Оформление реферата по ГОСТУ

При написании реферата стоит обратить внимание на оформление по ГОСТу. Мы подробно расскажем и покажем Вам на примерах, как нужно правильно оформлять реферат по госту и в какой последовательности необходимо придерживаться при его написании.

Так как только правильно оформленный реферат у Вас примут и поставят положительную оценку.

В случаи, если у Вас не получится оформить реферат по госту самостоятельно, Вы всегда можете заказать оформление реферата у нас. Наши специалисты имеют большой в этом опыт и рады будут помочь.

Для начала мы дадим определение реферату.
Реферат по сути своей это изучение какого-то отдельно взятого вопроса и краткое описание главных идей. Особенностью реферата является его соответствие нынешним научным требования в области изучения темы.

Основной целью реферата является глубокая самостоятельная работа студента над изучением проблем курса с использованием основной литературы.

Поможем оформить и проверить реферат

Проверка 230р. Оформление 350р.

Требования к оформлению.
Оформление реферата в первую очередь нужно начать с выставления полей на листе. Это делается следующим образом: в документе Microsoft Office Word — «Разметка страницы» — «Поля» — «Настраиваемые поля» выставляем следующие значения: левое – три см. правое – 1.5 см. нижнее – два см. верхнее – два см (в методичке Вашего вуза могут быть другие цифры). Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не нумеруется, но он считается первой страницей.

Поэтому введение будет 2 страница. Нумерация делается следующим образом: «Вставка» — «Номер страницы» — «Внизу страницы» — «Простой номер 2», нумерация внизу посередине. Абзац в тексте реферата выставляйте в настройках 1,25 см. (выделите весь текст, по выделенному правой кнопкой мышки — Абзац. «первая строка» на 1,25 см. интервал — перед: 0 пт. после: 0 пт. междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. Текст выравнивается по ширине.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с главами, заключение, список литературы, пишутся с нового листа. Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между главами, параграфами и текстом выставляется в два интервала.
Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не ставятся. Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках.

Правильная структура реферата:

 • Титульный лист.
 • План.
 • Введение.
 • Основная часть (главы с параграфами).
 • Заключение.
 • Библиографический список.

Когда всё Вы уже выставили переходим к оформлению титульного листа, на нём посередине необходимо написать: название института полностью, факультет, указать кафедру и тему реферата, Ф.И.О автора и руководителя, а также место и год написания. (Пример показан на Рисунке 1).

Образец правильно оформленного титульного листа реферата

В самом верху листа посередине пишется Министерство образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ), ниже с новой строки наименование Вашего учебного заведения полностью и сокращенно.
Также ниже напишите факультет и кафедру. Пропуская 3-5 строчек посередине слово «РЕФЕРАТ», ниже по дисциплине, например «Отечественная история», ниже на тему «Реформы Петра Первого».
Пропустив несколько строчек Вы пишете слово «Выполнил» и указываете группу и Ф.И.О студента или студентки.
Еще ниже «Проверил», звание и степень проверяющего, а также его Ф.И.О. Чуть ниже оценка.
В самом низу посередине город и год.

Титульна сторінка реферату
Рисунок 1. – Титульный лист реферата.

Вы можете скачать для примера шаблон (в Microsoft Word 97-2003) титульного для реферата по ссылке .

Пример оформления содержания (план) реферата

Основа всего реферата это правильно составленное содержание. Оно должно раскрывать суть темы и показывать, что у Вас рассматривалось в работе.
Содержание составляется следующим образом:

1. Тут пишется название первой главы

2. Тут пишется название второй главы

Титульна сторінка реферату
Рисунок 2. — Пример содержания реферата.

В зависимости от сложности темы или индивидуальных требований Вашего руководителя содержание может быть и таким.

Введение
1. Название первой главы
2. Название второй главы
3. Название третьей главы
4. Название четвертой главы
Заключение
Список литературы

Мы сделали содержание и выложили для Вас, скачивайте по ссылке .

Оформление введения реферата

Введение реферата оформляется следующим образом. В первую очередь в верхней части листа посередине напишите слово «Введение», оно обязательно с заглавной буквы, но бывает, что оно пишется прописными буквами, вот так «ВВЕДЕНИЕ». Как Вам писать — это можно посмотреть в методички (если она есть) Вашего вуза.

Далее делайте два отступа вниз и приступайте к тексту. Настройки форматирования текста реферата мы описали выше. Введение должно быть четким и нести краткую и основную информацию о теме реферата. Задача введения заинтересовать читателя и показать ему важность исследования. В ведении напишите цель Вашего исследования, значение и актуальность выбранной Вами темы. По объему введение должно быть 1 – 1,5 страницы.

Титульна сторінка реферату
Рисунок 3. — Образец введения реферата.

Образец оформления основной части реферата

Оформление основной части начинается с написания в верхней части листа посередине названия главы и параграфа. Например: 1. Тут название главы…. ниже через 2 отступа 1.1. Название параграфа, точка в конце не ставиться (для образца рисунок 4). Снова два пробела и приступайте к тексту первой главы. После первой главы приступайте ко второй, все аналогично нужно сделать. В конце каждой главы пишите выводы. Для наглядности в основную часть можно включить таблицы, рисунки, схемы, диаграммы.

Главы по объему должны быть равнозначными или разница 1-3 страницы, не более. Весь текст реферата Вам нужно перечитать и устранить все ошибки форматирования. После чего проверить орфографию и пунктуацию. Объем основной части реферата от 10-16 страниц.

Титульна сторінка реферату
Рисунок 4. — Основная часть реферата.

Рекомендации по написанию заключения в реферате

Что нужно писать в заключении. Первым делом Вы как можно больше делайте собственных выводов по изученной теме и четко ответьте на поставленные вопросы в работе. Важно не отойти от темы и подводя итоги, сделайте обзор выберите ту точку зрения которая, по-вашему, наиболее подходит к данной теме работы.
Все выводы у вяжите с целью и задачами, написанными во введении реферата. Объем заключения должен быть равен объему введения или быть чуть больше.

Требования к списку литературы (библиография) в реферате.

В самом конце реферата нужно написать список литературы. Это те источники, из которых Вы брали материал и использовали для написания реферата. Обязательно по правилам список литературы располагается в алфавитном порядке от А до Я.
С нового листа посередине Вы пишете слово «Список литературы» отступаете два интервала и от левого края ставите цифру 1. ……. потом 2. ………. и т.д.
Количество источников от 5 до 8 штук.
Порядок расположения источников по значимости:
— Конституция РФ, ФЗ, нормативно-правовые акты;
— учебники, книги;
— Журналы, статьи;
— электронные (цифровые) ресурсы.

Для примера приводим пример оформления списка литературы по ГОСТу:

1. Кравченко А.И. Политология: Учеб. Пособие. Для студентов пед. вузов. — М. Академия, 2014. – 313 с. — ISBN: 983-5944-567-67
2. Лавровский Н.А. Политология: Учебное пособие / Ред. О.В. Полищук: Том. госуд. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Каф. МСК: ТУСУР, 2013. – 291 с. — ISBN: 981-3924-096-59
3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. — М. «Приор-издат», 2010. – 137 с. ISBN: 985-2095-385-87
4. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. И отв. Редактор А.А. Радугин. — М. Центр, 2012. – 98 с. — ISBN: 989-309-56-593
5. Политология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, А.С. Гречин, В.Ю. Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. — М. ЮНИТИ, 2014. – 16 с. — ISBN: 984-109-483-698
6. Унпелев А. Г. Политология: власть, демократия, личность. Учебное пособие. М. 2012. — 186 c. ISBN: 931-385-104-67
7. Чвикалов И.М. Камалов Р.М. Политология: Учебное пособие для техн. вузов. — Воронеж: ВГЛТА, 2015. — 275 c. ISBN: 974-239-489-56

Печатается реферат на обычных стандартных листах А4. Обратите внимание на то, что печатать нужно только на одной стороне бумаги. Когда реферат напечатан, просмотрите его, что бы всё было по порядку и можете пробивать дырки и сшивать в заранее купленную папку.

Особенности оформления титульного листа реферата по ГОСТу 2017 года

С необходимостью выполнения реферата сегодня сталкивается не только студент института или колледжа, но и каждый школьник. Подобное исследование представляет собой изложение информации из различных источников на любую тему. На что должен обратить внимание исполнитель, пишущий такую работу?

Она, как и любой научный труд, пишется в соответствии со следующими правилами:

 • определенная структура исследования;
 • правильное оформление (по ГОСТу);
 • и многие другие.

Титульна сторінка реферату

Все эти вопросы будут освещены в данном обзоре.

Также каждый посетитель может заказать услуги по написанию реферата.

Реферат – это

Корректное оформление реферата, как и остальные требования, очень важно. Любой хороший доклад состоит из определенных структурных элементов – титульника, содержания, вводной части и многих других. Очень важно, чтобы в исследовании присутствовали все эти составляющие. В данной статье будет рассмотрена титулка реферату и вопросы, которые очень часто появляются у студентов и школьников при ее выполнении:

 • Что такое титульник?
 • Что именно должно быть в титуле?
 • Как оформить титульный лист реферата?
 • Какие есть правила оформления титульного листа?
 • Где можно посмотреть образец оформления титульного листа реферата?

Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Что такое титульник?

Первый листок любого доклада является обязательным – невозможно представить себе такой труд без титула. Этот структурный элемент выполняет информативную функцию – любой, кто читает работу, увидев титульник, должен понять, где и кем выполнено исследование, какова его тема, и кто является проверяющим.

Как выглядит титульный лист реферата? Любая главная страница доклада состоит из следующих обязательных полей:

 • Учебное учреждение — находится сверху.
 • Тип работы и тематика – по центру.
 • Данные автора, проверяющего и рецензента – справа.
 • Информация о городе и годе – внизу.

Рассмотрим перечисленные составляющие более подробно.

Учебное учреждение. Здесь необходимо указать полное название школы, колледжа или института. Если исследовательский труд выполняется в университете, то необходимо указать кафедру, на которой работает преподаватель, выдавший задание.

Тип работы и тематика – в данном случае важно написать, что выполненное исследование — это реферат и указать тему.

Данные автора, проверяющего и рецензента

Данные исполнителя – это фамилия, имя, отчество, группа и курс (если автор — студент) или класс (в случае, когда автор — школьник). Информация о проверяющем — это фамилия, имя, отчество и должность. Когда у работы имеется рецензент, то пишутся его фамилия, имя, отчество и должность.

Если с личностями исполнителя и проверяющего все понятно, то с кандидатурой рецензента все не так однозначно. Поэтому появляются вопросы: «Кто это такой?» и «Когда необходимо его указывать?».

Рецензентом называется лицо, пишущее краткую характеристику доклада (рецензия).

Обычно это требуют только высшие учебные учреждения, поэтому школьникам указывать рецензента в титуле не нужно. Отзыв на работу должен писать преподаватель, достаточно хорошо разбирающийся в тематике работы, но не имеющий отношения к ее выполнению.

Город и год здесь требуется указать год написания труда и город, где находится учебное учреждение.

Каким образом нужно оформлять титульный лист реферата?

Для доклада важно, чтобы все его составляющие были написаны в соответствие с ГОСТом. Это документ, содержащий перечень определенных правил, по которым оформляется любой научный труд.

Как правильно оформить титульник? Основные правила выполнения титула работы по ГОСТу 2017:

 • Как напечатать текст? Как и для других компонентов исследования, для данного раздела в основном используется Times New Roman 14-го кегля. Исключением является тип исследования и тематика — их можно написать и 18 размером. Кроме того, при написании первой страницы доклада можно использовать только черный цвет шрифта.
 • Как оформлять реферат и титул – поля. Все поля, кроме левого должны быть по 2 сантиметра. Левое поле — 3 сантиметра.
 • Как оформлять титульный лист – выравнивание. Информация об исполнителе, проверяющем и рецензенте (если он есть) выравнивается по правому краю. Весь остальной текст — по центру.
 • Нумерация. Где должен делаться титул? Напечатанный текст должен делаться в ворде. Сделанный титул нумеровать не нужно.

Отвечая на вопрос, как сделать титульник, достаточно выделить тему и тип доклада, их подписывают заглавными буквами. Кроме того, тематика может писаться полужирным шрифтом. Ниже приведены варианты скачивания примера.

Пример оформления титульного листа реферата

Не секрет, что титульный лист проще и быстрее писать, имея перед глазами хороший пример. Но где взять хороший шаблон? Образец титульного листа можно найти:

 • в методическом пособии, если такое есть.
 • попросить у преподавателя.

Кроме того, вы можете скачать титульный лист в сети. Для этого в строке поиска вашего браузера необходимо набрать: «титульный лист к реферату образец» или «титул доклада по ГОСТу 2017 образец» После этого необходимо лишь скачать бланк и произвести его заполнение. Кроме того, можно скачать работу целиком — для этого напишите в поиске: «реферат образец».

Титульна сторінка реферату
Титульный лист реферата пример – проще скачать на портале бесплатно

Оформление титульного листа очень важный момент при написании любой работы, будь то диплом, проект или доклад. В данной статье были рассмотрены основные моменты, касающиеся того, как правильно оформить титульный лист.

Титульна сторінка реферату Оформление титульного листа для реферата в колледж (образец)

Титульна сторінка реферату Нюансы оформления титульного листа для реферата в школу (образец)

Титульна сторінка реферату Нюансы оформления титульного листа курсовой работы в 2017 году (образец)

Блог Студланса о студлансе!

Оформление реферата – как всё сделать правильно?

In Оформление. Реферат Тэги библиотека студлансера. студенческий ликбез 26.08.2015 Титульна сторінка реферату Коллективный мозг Просмотров: 44.8K

Бывает, что студент приносит преподавателю прекрасный, глубокий, отлично раскрывающий тему реферат, а препод заворачивает работу из-за неправильного оформления. Особенно обидно получить такой сюрприз перед самым зачётом или экзаменом, на который без засчитанного реферата не допускают. Так что оформление реферата – это не мелочь.

Впрочем, в правилах оформления реферата нет ничего сложного. Проблемы обычно возникают у первокурсников, которые просто пока ещё не знают, как правильно оформить реферат (потому, что поленились это выяснить до сдачи). Но эта статья поможет тем, кто не взял на кафедре методичку и задумался об оформлении в ночь перед сдачей работы – согласитесь, распространённая ситуация!

Иногда палево с правильным оформлением реферата случается у новичков-студлансеров. Решив подработать, начинающий студлансер полагает, что достаточно просто написать работу, и очень расстраивается, когда заказчик со скандалом требует доработок: оформление не по стандарту. Так что и студлансерам эта статья, нам кажется, тоже пригодится.

Общие правила оформления рефератов

Существует несколько видов рефератов. но в данном случае мы подразумеваем формат учебной работы. Это работа, которую можно назвать уменьшенным, более простым вариантом курсовой. Поэтому учебный реферат оформляется в целом так же, как курсовые и дипломы.

Во многих вузах и тем более в школах к оформлению рефератов подходят менее строго, допуская небольшие отступления от строгого стандарта ГОСТа. На некоторых факультетах есть свои правила, касающиеся оформления работ, особенно титульных листов (так что, помимо изучения общих правил, описанных ниже, рекомендуем всё-таки взять на кафедре методичку; иногда особые требования изобретаются преподавателями именно для того, чтобы проверить – читали ли вы эту методичку или нет?).

Но в целом достаточно соблюдения основных правил, касающихся выбора шрифта, проставления сносок, нумерации, оформления содержания, списка литературы, титульного листа.

Лучше всего, если вы изучите правила оформления реферата по ГОСТу, которые соответствуют стандартам оформления более серьёзных научно-исследовательских работ. Даже если преподаватель не из придир, лишними эти навыки не будут. А если вам попадётся «бюрократ» из нашей классификации научных руководителей. то оформление реферата по ГОСТу будет важнее содержания!

Как правильно оформить реферат?

 1. Используйте шрифт Times New Roman. В ГОСТе это не прописано, но практика уже установившаяся.
 1. Традиционно используется кегль 14-й, иногда 12-й. Этот момент лучше уточнить у преподавателя. Как правило, для учебных работ выбирается 14-й, но если объём реферата большой, есть смысл выбрать кегль чуть меньше. А вот больший – нельзя, так как преподаватель сразу поймёт, что вы визуально раздуваете объём.
 1. Межстрочный интервал – полуторный. Больший интервал, опять же, говорит о попытке смухлевать с объёмом.
 1. Ориентация листа – книжная. Альбомная иногда допускается при оформлении приложений (например, широких таблиц).
 1. Поля: 1,5 см для верхнего, 3 см для нижнего, 1,5 см для правого и 2,5 см для левого (1 см – запас для подшивки листов). Увеличение полей иногда используется студентами для увеличения числа листов, но эта практика может привести к неприятностям, особенно если вы совсем обнаглели и выставили в настройках 3 – 3 – 3 – 4.
 1. Листы форма А4, плотность – стандартная для распечатки принтером, цвет белый.
 1. Текст печатается только на одной стороне листа. Оборотная должна остаться чистой. Кстати, распространённая ошибка среди новичков, часто пишущих с обеих сторон, как в тетрадке.
 1. Нумерация (арабскими цифрами) проставляется с третьего листа (с введения). 1-й и 2-й листы (титульный и содержание), согласно ГОСТу, не нумеруются, но учитываются в подсчёте. Проще говоря, на первых двух листах внизу цифр нет, на листе с введение – уже ставится «3». Приложения не нумеруются.
 1. Титульный лист состоит из следующих частей:

— Шапка с полным наименованием учебного заведения (вуза, колледжа, школы и т. д.), названием факультета и кафедры, а также и фразой «Министерство образования и науки Российской Федерации» (её при оформлении титульного листа реферата иногда исключают). Форматирование – по центру.

— Надпись «РЕФЕРАТ» с названием работы и указанием дисциплины. Форматирование по центру. Иногда название указывается просто, без кавычек, иногда вписывается в формулу … на тему «Ν»… (то же самое с указанием дисциплины; конкретные требования уточняйте на кафедре). Форматирование по центру, расположение – примерно посередине листа (или чуть-чуть выше).

— Данные об авторе (ФИО, курс, иногда группа или отделение) и научном руководителе (ФИО, должность, научная степень – или в формате «д. и. н.», «к. м. н.», или развёрнуто, уточняйте в методичке). Этот блок располагается на 7 – 9 интервалов ниже предыдущего. Обратите внимание на то, что блок располагается справа, но первые буквы строк выстроены в одну линию – добиться такого расположения можно, используя клавишу Tab.

— Заключительный блок с информацией о городе, в котором находится учебное заведение, и годе написания работы. Располагается в самом низу листа, форматирование по центру.

Основной кегль при оформлении титульного листа – 14, но слово «РЕФЕРАТ» и название темы обычно набираются более крупным.

Образец оформления титульного листа для реферата:

Титульна сторінка реферату

 1. Содержание располагается на 2-м листе и включает в себя наименования всех частей (введения, глав и параграфов основной части, заключения, списка литературы (иногда с выделением списка источников), приложений).

Для каждого из элементов, кроме приложений, указывается номер страницы. Приложения не нумеруются, так как могут представлять собой не только листы, но и папки с материалами, диски и т. д.

В верхней части листа пишется: «СОДЕРЖАНИЕ» (без кавычек, верхним регистром). Далее следует информация об элементах работы с форматированием по левому краю, но страницы указываются напротив, с форматированием по левому (используйте клавишу TAB).

Образец оформления содержания:

Титульна сторінка реферату

 1. Начинает работу введение. Как правило, все учебные рефераты содержат эту часть, аналогичной курсовым и дипломам.
 1. Основная часть реферата делится (за редкими исключениями) на главы. Иногда внутри глав выделяются параграфы (или пункты).
 1. Главы начинаются с нового листа. Иногда с нового листа начинаются и параграфы (этот момент уточните в методичке).

Негласное правило: завершающая часть главы должна занимать не менее четверти листа. У хитрых студентов, раздувающих объём, концы глав «висят» несколькими строчками на почти чистом листе, что вызывает сильное раздражение у преподавателей: они чувствуют, что их, как бы так выразиться… считают дураками.

 1. Заключение также начинается на отдельном листе.
 1. Заголовки структурных элементов реферата (введения, заключения, списка литературы, наименования глав) оформляются единообразно. Форматирование – по центру. Обычно – верхним регистром. Возможно дополнительное использование болда (жирного).

Не допускается оформление названия одного элемента верхним регистром, другого – нижним.

Исключение: Параграфы и пункты, если они не начинаются на отдельных листах, могут оформляться нижним регистром и болдом при оформлении названий глав верхним регистром. В этом случае они считаются составной частью глав. Этот нюанс лучше уточнить у преподавателя.

 1. Названия глав, параграфов, пунктов и других элементов работы пишется БЕЗ КАВЫЧЕК.
 1. Внимание! После названий глав, слов «Введение», «Заключение», «Приложение» и фразы «Список литературы» ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ! НЕ СТАВИТСЯ. НЕ СТАВИТСЯ. Очень частая ошибка. Доводит преподавателей до истерики
 1. Список литературы оформляется на отдельном листе. В рефератах число использованных материалов невелико, поэтому группы в списке литературы, как правило, не выделяются (впрочем, это зависит от требований кафедры и научного руководителя). Но если в списке литературы есть источники, а не только научные исследования, выделение групп необходимо. Это актуально для историков, юристов, философов и ещё нескольких специальностей.
 1. Список литературы выстраивается по алфавиту. Работы на иностранных языках, если таковые имеются, учебных работах обычно следуют после русскоязычных.
 1. Оформление списка использованной литературы – согласно ГОСТу, то есть согласно правилам библиографического оформления источников.

Допускается два варианта оформления: с тире между областями библиографического описания и без него. Число страниц в работе может опускаться.

Образец оформления библиографии:

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. – М. Политех, 2010. – 421 с.

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. М. Политех, 2010.

Внимание: инициалы отделяются друг от друга не только точками, но и пробелами.

 1. Ссылки – требование опциональное. Часть рефератов (например, школьные) пишется без простановки ссылок. Если ссылки нужны, они оформляются по стандартным правилам. Обычно – на отдельном листе, после списка литературы. Иногда – постранично (в этом случае рекомендуется сплошная нумерация ссылок). Как оформлять ссылки – в конце работы или постранично, уточняйте у преподавателя.

В ссылках указывается название работы (в соответствии с правилами оформления библиографии), страница, с которой взята информация. Если страниц несколько, они указываются через тире:

Иванов И. И. Межгалактические гипердвигатели. М. Политех, 2010. С. 35 – 37.

Если вы дважды или и более раз ссылаетесь на один источник, используется следующая формула:

Иванов И. И. Указ. соч. С. 35 – 37.

Если ссылаетесь на этот источник дважды или несколько раз подряд, пишется просто:

 1. Приложение завершает работу. Его страницы не нумеруются. Если приложений несколько, они нумеруются латинскими цифрами: I, II, III и т. д.
 1. Листы готового реферата скрепляются спиралью или же пробиваются дыроколом и вкладываются в папку с прозрачным верхним листом.

‘ data-post_id=»839″ data-user_id=»0″ data-is_need_logged=»1″ data-lang=»en» data-decom_comment_single_translate=» комментарий» data-decom_comment_twice_translate=» комментария» data-decom_comment_plural_translate=» комментариев» data-multiple_vote=»1″ data-text_lang_comment_deleted=’Комментарий удален’ data-text_lang_edited=»Отредактировано в» data-text_lang_delete=»Удалить» data-text_lang_not_zero=»Поле не NULL» data-text_lang_required=»Это обязательное поле.» data-text_lang_checked=»Отметьте один из пунктов» data-text_lang_completed=»Операция завершена» data-text_lang_items_deleted=»Объекты были удалены» data-text_lang_close=»Закрыть» data-text_lang_loading=»Загрузка. «>

Войти с помощью:

Титульна сторінка рефератуТитульна сторінка рефератуТитульна сторінка рефератуТитульна сторінка реферату

Добавить комментарий

Извините, для комментирования необходимо войти.

Site Sidebar

Свежие записи

Site Footer

Титульна сторінка реферату

Студланс – это кусочек рунета, где спокойно и комфортно чувствуют себя и авторы, и заказчики. Безопасность, конфиденциальность и удобный функционал – в вашем распоряжении. У нас студлансеры зарабатывают деньги, а заказчики получают отличные работы!

Мы в соц. сетях

 • StudLance Оставьте отзыв о нашем сервисе на https://t.co/zWJSmlXcwq. получите Аккаунт PRO в подарок и заказывайте работы без комиссии целый месяц!
 • StudLance Теперь, если исполнитель не выполнил работу, заказчик в два клика может вернуть заказ в ленту и выбрать другого. https://t.co/srizaoNBnC

  Титульный лист реферата: правила оформления и примеры (можно скачать)

  Опубликовал KirillTerehin — Июль 19th, 2015

  Титульный лист реферата имеет свою специфику оформления, соблюдать которую просто необходимо, если желаете получить хорошую оценку за реферат. Ведь титульный лист – это лицо работы. Многие преподаватели даже не заглядывают внутрь файла, если видят, что титульник оформлен безграмотно, и сразу же отправляют на доработку.

  Итак, цель данного поста – перечислить основные требования к титульному листу реферата. Кроме того, здесь вы найдете пример титульного листа реферата и основные ошибки, которые допускаются при оформлении титульных листов.

  Итак, реферат Вами уже написан, осталось только привести его оформление в Божеский вид, начав, конечно же, с титульного листа.

  Титульный лист реферата: требования к оформлению

  1. Титульный лист реферата является первым листом в работе. Он не нумеруется.
  2. Поля титульного листа должны быть выдержаны в тех же размерах, что и вся работа. Стандартно: левое – 3см, правое – 1,5 см, верхнее – 2см, нижнее – 2 см. Однако на всякий случай, размеры полей уточняйте в методических рекомендациях своего вуза.
  3. Выравнивание содержимого всех строк «по центру». Кроме строк «Выполнил» и «Проверил», их выравнивание – по правому краю.
  4. Шрифт – такой же, как во всей работе. Т.е. обычно: шрифт Times New Roman. Курсив не используется.
  5. Тема реферата должна выделяться на фоне остального текста: это делается либо посредством полужирного шрифта, либо посредством прописных (заглавных) букв.
  6. В шапке титульного листа реферата указывается:
  • — Федеральное агентство по образованию
  • — название учебного заведения
  • — название кафедры, на которой работает преподаватель, задавший реферат.

  Титульный лист реферата: пример оформления

  Пример оформления титульного листа реферата представлен на рисунке ниже.

  Кроме того, можете скачать титульный лист реферата в формате .doc. внести свои данные и подшить в свой реферат.

 • Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *