Типи банківських систем

Типи банківських систем

Кожна держава будує власну банківську систему. Незважаючи на особливості цього процесу в різних країнах, можна виділити загальні моменти, що дозволяють віднести конкретну національну банківську систему до певного типу.

До теперішнього часу в світовій практиці сформувалося два основних типи (моделі) банківських систем: американська і європейська.

В американській економіці корпорації в більшому ступені покладаються на внутрішні джерела фінансування (прибуток і амортизацію), а тому їх зв’язку з великими банками слабкіше, ніж в інших країнах. Американська економіка більш орієнтована на фондовий ринок. В американській моделі превалюють дрібні і середні банки.

Основна перевага американської моделі — високий рівень конкуренції в банківській справі. Звідси велика орієнтованість на клієнта, що позитивно впливає на величину процентних ставок і якість послуг, що надаються.

Недолік даної моделі — невисока стійкість банківської системи, що підтверджується кількістю банкрутств.

Крім того, американська модель — це модель «відкритого ринку», що передбачає незалежність в стосунках банків і клієнтів, між банками і їх клієнтами будуються ринкові відносини на основі взаємної вигоди.

В цілому американська банківська система досить складна. В економіці функціонують як національні кредитні інститути, так і банки штатів. Крім того, банківські організації діляться на банки — члени Федеральної резервної системи і банки, які не є учасниками ФРС.

Європейська банківська модель істотно відрізняється від американської, тому що країни континентальної Європи застосовують інші принципи фінансування бізнесу.

Частка банківських кредитів в континентальних європейських країнах складає більше 70% всіх додатково залучених ресурсів (решта припадає на операції з цінними паперами). Європейська банківська модель характеризується наявністю невеликого числа великих банків з розгалуженою філіальною мережею, здатних істотно впливати на інвестиційні рішення нефінансових компаній.

Одне з істотних достоїнств цієї моделі — велика стійкість кредитних інститутів. Величина континентальних європейських банків дозволяє їм приймати на себе досить високі ризики, а також широко диверсифікувати кредитний портфель. У разі появи збитків вони покриваються за рахунок власних фінансових ресурсів банку, без шкоди для вкладників.

Іншим важливим достоїнством є те, що вона в основному представлена універсальними банками, пропонують клієнтам широкий спектр послуг, в тому числі і за операціями з цінними паперами. У клієнтів універсальних банків є можливість проведення всіх (або багатьох) фінансових операцій через один кредитний інститут. До того ж універсальний характер діяльності дозволяє банкам кваліфіковано консультувати своїх клієнтів по всьому фінансових питань, що підвищує рівень співпраці між ними.

недолік даної моделі в тому, що вона набагато більш консервативним, ніж американська. До того ж європейська модель передбачає стягнення з клієнтів вищого комісійної винагороди через меншу конкурентності ринку.

Слід зауважити, що відмінності між американською та європейською моделями поступово стираються, чому сприяє зростаюча міжнародна кооперація. Великі європейські підприємства, особливо з середини 90-х тт. мають можливість диверсифікувати джерела фінансування в міжнародних масштабах, комбінуючи, наприклад, отримання банківських кредитів в одних країнах і операції на фінансових ринках — в інших. Крім того, в такому випадку керівництво підприємства може не допустити ослаблення свого контролю над ним на користь тих інститутів, які надають кошти.

Практика знає кілька типів банківської системи:

#&632; розподільна централізована банківська система;

#&632; ринкова банківська система;

#&632; система перехідного періоду.

Відмінності між цими двома типами систем представлені в табл. 2.

Відмінності між розподільній та ринкової банківськими системами

Промислова (централізована) банківська система

Банківська система

Банківська система — сукупність різних видів національних банків ікредитних установ. діючих в рамках загального грошово-кредитного механізму. Банківська система включаєцентральний банк. мережакомерційних банків та інших кредитно-розрахункових центрів. Центральний банк проводить державнуемісійну івалютну політику. є ядром резервної системи. Комерційні банки здійснюють всі видибанківських операцій .

Структура банківської системи

У країнах з розвиненою ринковою економікою склалися дворівневі банківські системи. Верхній рівень системи представлений центральним (емісійним) банком. На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються науніверсальні іспеціалізовані банки (інвестиційні банки ,ощадні банки ,іпотечні банки. банки споживчого кредиту, галузеві банки, внутрішньовиробничі банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні компанії ,інвестиційні фонди ,страхові компанії ,пенсійні фонди ,ломбарди ,трастові компанії ).

Типи банківських систем

Міжнародна практика знає кілька типів банківських систем:

розподільну централізовану банківську систему;

ринкову банківську систему;

банківську систему перехідного періоду.

Промислова (централізована) банківська система: держава — єдиний власник, монополія держави на формування банків, однорівнева банківська система, політика єдиного банку, держава відповідає за зобов’язаннями банків, банки підпорядковуються уряду і залежать від його оперативної діяльності, кредитні та емісійні операції зосереджені в одному банку. керівник банку призначається центральною або місцевою владою вищестоящими органами управління.

На противагу розподільчій (планово-адміністративної) системі банківська система ринкового типу характеризується відсутністю монополії держави на банківську діяльність. Для банківської системи в умовах ринку характерна банківська конкуренція. Емісійні і кредитні функції розділені між собою. емісія грошей зосереджена в центральному банку, кредитування підприємств і населення здійснюють різні ділові банки — комерційні, інвестиційні, інноваційні, іпотечні, ощадні та ін. Комерційні банки не відповідають за зобов’язаннями держави, так само як держава не відповідає за зобов’язаннями комерційних банків.

Банки, як елементи банківської системи, можуть успішно розвиватися тільки у взаємодії з іншими елементами і, перш за все, з банківської інфраструктурою. До елементів банківської інфраструктури відносяться:

законодавчі норми (визначають статус кредитної установи, перелік виконуваних ним операцій);

внутрішні правила здійснення операцій (що забезпечують виконання законодавчих актів та захист інтересів вкладників, клієнтів банку, його власних інтересів в цілому, методичне забезпечення);

побудова обліку, звітності, аналітичної бази (комп’ютерна обробка даних, управління діяльністю банку на базі сучасних комунікаційних систем);

структура апарату управління банком.

Поняття і типи банківських систем

Тема 12. Кредитна і банківська системи

12.1. Поняття і структура ринку позикових капіталів

Поняття і типи банківських систем

Банківська система Російської Федерації

Поняття і структура ринку позикових капіталів.

Ринок позичкових капіталів — система соціально-економічних відносин, що виконують макроекономічну функцію.

Ринок позичкових капіталів виступає як своєрідний насоса, що відкачує тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх в інші, що забезпечують більш високий прибуток .

Основна мета ринку позикових капіталів — залучення інвестицій від дрібних власників капіталу.

Роль і сутність ринку позикових капіталів визначають його функції:

1) обслуговування товарного обігу через кредит;

2) акумуляція грошових заощаджень;

3) трансформація грошових фондів в позичковий капітал;

4) покриття державних і споживчих витрат;

5) прискорення концентрації і централізації капіталу через освіту фінансово-промислових груп.

Ринок позичкових капіталів поділяється на ринок цінних паперів і кредитну систему (Ріс.12.1)

Мал. 12.1. Структура ринку позичкових капіталів

Кредитна система — це форма організації економічних відносин у зв’язку з концентрацією і розміщенням позикових капіталів.

Кредитна система є основною частиною ринку позикових капіталів.

Сучасна кредитна система — це сукупність різних кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу.

Кредитна система складається з:

1) банківської системи . що включає центральний банк, як правило розробляє спільно з урядом (або уповноваженим урядом органом) грошово-кредитну політику держави;

2) небанківських кредитно-фінансових інститутів:

· Страхового сектора, що включає страхові компанії і пенсійні фонди;

· Спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів (інвестиційні, трастові та фінансові компанії, благодійні фонди, ощадно-позичкові асоціації, кредитні спілки).

Страхові компанії мають у своєму розпорядженні довгостроковим капіталом.

Фінансові компанії займаються фінансуванням продажів товарів в розстрочку.

Ощадно-позичкові асоціації випускають іпотечне кредитування.

Країни істотно різняться за рівнем розвиненості окремих ланок кредитної системи. Найбільш розвинений ринок позикових капіталів в США, має добре розвинені всі перераховані ланки як кредитної системи, так і ринку цінних паперів. У кредитній системі країн Західної Європи широкий розвиток отримали банківський і страховий сектори і в меншій мірі — спеціалізований сектор кредитної системи та ринок цінних паперів.

Поняття і типи банківських систем

Складовою частиною кредитної системи є банківська система.

Банківська система — це форма організації різних аспектів взаємин між кредитними організаціями, їх клієнтами та економікою в цілому.

Банківська система являє собоюсукупність:

Стратегічні цілі банківської системи:

захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків;

підвищення ефективності здійснюваної банківським сектором діяльності щодо акумулювання грошових коштів населення і організацій та їх трансформації в кредити та інвестиції;

підвищення конкурентоспроможності кредитних організацій;

запобігання використання кредитних організацій для здійснення недобросовісної комерційної діяльності та в протиправних цілях (насамперед таких, як фінансування тероризму та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);

розвиток конкурентного середовища в банківській діяльності;

зміцнення довіри до банківського сектора з боку інвесторів, кредиторів і вкладників.

Функції банківської системи:

n Акумулювання і перерозподіл грошових коштів населення, підприємств і організацій в кредити та інвестиції. Банки концентрують у себе фінансові ресурси більшості учасників ринку, об’єднуючи розрізнені суми в загальні грошові фонди, які в силу своїх розмірів становлять значний економічний ресурс.

n Регулювання попиту і пропозиції грошей в економіці. Банки забезпечують економічних агентів коштами, необхідними для поточних розрахунків і платежів (передоплата, платіж, виконання податкових та інших зобов’язань), а також для розвитку економіки в цілому (кредити і прямі інвестиції).

n Ефективне проведення платежів в економіці. Банкиопосередковує розрахунки і платежі по операціях, які укладають між собою економічні агенти, без чого неможливий товарообіг; банки проводять податкові та інші обов’язкові платежі своїх клієнтів за їх рахунок; забезпечують переклад готівки в безготівкові і навпаки, своєчасно забезпечують клієнтів необхідною готівкою; проводять валютообмінні операції.

Типи банківської системи відображають економічні відносини і зв’язки в суспільстві.

розрізняють два типи банківських систем:

однорівнева — всі банки виконують аналогічні функції (властива адміністративно-командної економіки і передбачає монополію держави на банківську діяльність)

дворівнева — суворий поділ функцій центрального і комерційних банків

Характеризується відсутністю монополії держави на банківську діяльність.

Другий рівень — комерційні банки та інші кредитні організації.

ЦБ країни є головною ланкою банківської системи будь-якої держави.

Він проводить політику в інтересах держави, формує правила здійснення банківської діяльності в країні.

комерційні банки концентрують ділову частину кредитних ресурсів і обслуговують юридичних і фізичних осіб.

За рівнем спеціалізації комерційні банки поділяються на універсальні і спеціалізовані .

Комерційні банки більшості країн виконують значну кількість операцій і послуг, найважливішими з яких є:

— ведення депозитних рахунків

— зберігання цінностей і т.д.

Крім центрального і комерційних банків банківська система включає і служби по обробці, зберіганню і передачі інформації; розрахункові центри, аудиторські служби, центри торгівлі валютою і міжбанківськими кредитами, системи підготовки та перепідготовки кадрів для банків.

Банківська система: типи і їх особливості

October 31, 2015

Банківські системи є невід’ємною частиною різних економічних моделей. При цьому між ними можуть бути істотні відмінності.

Банківська система

Перш ніж переходити до вивчення того, які бувають типи банківських світових систем, варто розібратися з самим визначенням. Дана термінологія використовується для опису сукупності небанківських кредитних організацій і самих банків, які функціонують в рамках одного правового і фінансово-кредитного механізму.

Типи банківських систем

До цієї системи відноситься як національний банк, так і приватні структури, включаючи різні кредитно-розрахункові центри. Ключова функція національного банку зводиться до проведення державної валютної та емісійної політики. Він є центром резервної системи країни.

До банківській системі можуть мати відношення і ті спеціалізовані компанії, які забезпечують діяльність кредитних установ.

компоненти системи

В рамках теми «Банківська система — поняття, типи, рівні, елементи» варто розглянути інституційні компоненти, які формують систему.

Почати можна з кредитних організацій. Йдеться про юридичну особу, основною метою якого є отримання прибутку за допомогою проведення банківських операцій. Для здійснення такої діяльності необхідна ліцензія, яку видає центральний банк. При цьому всі операції таких організацій проводяться в суворій відповідності з національним законодавством.

Типи банківських систем

Якщо говорити про Росію, то закони РФ дозволяють відкривати кредитні організації, використовуючи будь-яку форму власності. Також можливе утворення різних асоціацій і союзів, орієнтованих на захист інтересів своїх членів, залишаючи при цьому осторонь завдання, пов’язані з отриманням прибутку.

Розбираючись в тому, що з себе представляє банківська система, її елементи і типи, варто визначити наступний інституційний компонент, який є її складовою. Йдеться про банк. Під цим терміном варто розуміти кредитну організацію, що має право здійснювати певні фінансові операції в суворій відповідності до законодавства РФ. До таких операцій можна віднести наступні послуги і процеси:

— відкриття і ведення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб;

— залучення у внески коштів різних осіб;

— розміщення даних коштів за свій рахунок і від свого імені на умовах терміновості, платності і зворотності.

Важливо розуміти наступний факт: якщо в діяльності організації відсутній навіть одна з операцій, перерахованих вище, вона вважається небанківської структурою.

Іноземний банк. Даний термін використовується в деяких країнах для визначення кредитного інституту, який був визнаний банком на підставі законів тієї держави, де він був зареєстрований.

Небанківська кредитна організація також є частиною загальної системи. Як її відмінною риси можна визначити можливість здійснення окремих банківських операцій, які передбачені національним законодавством.

ринкова модель

До типів банківської системи відносяться різні форми її організації. Один з поширених видів — ринковий. Дана система має такі характерні риси: держава не є монополістом у сфері банківської діяльності та його вплив на різні кредитні структури обмежується встановленням основних параметрів і принципів розвитку.

Типи банківських систем

При такій моделі діє децентралізація управління банківським сектором. Також відсутня взаємна відповідальність: держава не відповідає за фінансові результати діяльності вищезазначених організацій, а приватні кредитні структури, в свою чергу, не несуть відповідальності за операціями, які проводить держава.

Також при такій системі держава має зобов’язання щодо підтримки порядку в національній економіці. Цей факт, так само як і велика кількість приватних кредитних організацій в системі, призводять до необхідності формування центрального банку або організації, яка буде виконувати його функції. Однією з основних завдань такого банку є спостереження за іншими структурами, які беруть участь в кредитних відносинах.

Уваги вартий такий факт: статус центрального банку є настільки особливим, що його виділяють, як окремий банківський тип фінансової системи або, точніше, уровень.Іменно з цієї причини ринкові системи фактично завжди є багаторівневими.

Обліково-розподільна модель

Даний вид організації банківської діяльності використовується переважно в тих країнах, де демократичний лад непопулярний.

Для такої системи характерна монополія держави на установа банківських інститутів і проведення операцій. До відмінних якостях даної моделі можна віднести призначення менеджерів банків державою і визначення державної відповідальності за результати, які були отримані в результаті банківської діяльності.

Типи банківських систем

Як наслідок, при такій моделі спектр кредитних організацій досить вузький. Це означає, що наданням банківських послуг займається або невелика кількість кредитних організацій, які спеціалізуються за галузевою ознакою, або єдиний державний банк.

рівні систем

Розглядаючи типи побудови банківської системи, потрібно взяти до уваги той факт, що деякі з них будуються на принципі визначення порядку взаємовідносин, які формуються між різними кредитними організаціями.

Йдеться про багаторівневих і однорівневих банківських системах.

Типи банківських систем

Однорівнева модель використовується переважно в країнах з тоталітарним устроєм, де здійснює діяльність один державний банк. Така модель актуальна також при початковій стадії розвитку банківської системи.

Що стосується багаторівневої системи, то її характеризує диференціація кредитних організацій за рівнями. При цьому центральний банк завжди знаходиться на першому місці незалежно від кількості виділених рівнів і кредитних організацій в цілому.

Система, що діє в Росії

Якщо звернути увагу на типи банківської системи РФ, то можна прийти до висновку, що на території СНД діє багаторівнева модель. При цьому дана система має наступну структуру: Банк Росії, різні кредитні організації, а також представництва та філії іноземних банків.

Але цим не обмежується російська банківська система. Типи, які вона включає, мають на увазі дію на території держави спеціалізованих організацій, які не здійснюють банківських операцій. При цьому такі організації орієнтовані на забезпечення діяльності кредитних структур і банків.

Типи банківських систем

З огляду на, що сучасна банківська система Росії — це система типу відповідного ринкової моделі, напрямок кредитної діяльності, що функціонує при ній, складається з декількох рівнів:

— банківський сектор (ощадні, іпотечні та комерційні банки);

— страховий сектор (пенсійні фонди, небанківські спеціалізовані кредитні інститути та страхові компанії).

Американська і японська моделі

Є й інші напрямки, в рамках яких була реалізована банківська система. Типи їх помітно відрізняються в залежності від регіону.

Для американської моделі характерно паралельне дію федеральної резервної системи, а також інвестиційних, ощадних, комерційних банків і судово-позичкових асоціацій.

Типи банківських систем

Дещо по-іншому виглядає японська банківська система. Типи фінансових організацій діючих в цій країні можна описати таким чином: центральний банк, поштово-ощадні каси і комерційні банки.

висновок

При всьому достатку можливих моделей, завдяки яким може бути організована банківська система, типи, що мають на увазі кілька рівнів, є сенс визначити, як більш прогресивні.

Типи банківських систем

9 знаменитих жінок, які закохувалися в жінок Прояв інтересу не до протилежної статі не є чимось незвичайним. Ви навряд чи зможете здивувати або вразити кого-то, якщо визнаєте в тому.

Типи банківських систем

7 речей, які слід мити і прати кожен день Це може здатися ще одним пунктом в нескінченному списку щоденних справ, але за цим криється ефективний метод, який дозволяє створити позитивними.

Типи банківських систем

Ці 10 дрібниць чоловік завжди помічає в жінці Думаєте, ваш чоловік нічого не розуміє в жіночій психології? Це не так. Від погляду люблячого вас партнера не сховається жодна дрібниця. І ось 10 речей.

Типи банківських систем

Час бити на сполох: 11 ознак, що ваш партнер вам змінює Зрада — це найстрашніше, що може трапитися у відносинах двох людей. Причому, як правило, все відбувається не як у фільмах або серіалах, а набагато.

Типи банківських систем

Несподівано: чоловіки хочуть, щоб їхні дружини робили частіше ці 17 речей Якщо ви хочете, щоб ваші відносини стали щасливішими, вам варто частіше робити речі з цього простого списку.

Типи банківських систем

13 ознак, що у вас найкращий чоловік Чоловіки — це воістину великі люди. Як шкода, що хороші подружжя не ростуть на деревах. Якщо ваша друга половинка робить ці 13 речей, то ви можете с.

Банківська система — це

Банківська система — це сукупність національних і комерційних банків, а також кредитних установ небанківського типу. Таким чином, в її склад, крім банків Центрального, комерційних і державних, також входять НКО.

Класифікація типів банківських систем за ступенем розвитку

За цим критерієм виділяються три типи систем: адміністративно-командні, ринкові і перехідного періоду.

Типи банківських систем

адміністративні системи характеризуються:

 • державною формою власності банківських установ;
 • монопольним правом держави на відкриття нових кредитних установ;
 • присутністю тільки одного рівня;
 • формуванням процентної ставки адміністративним методом;
 • контролем над усіма кредитними установами з боку уряду;
 • зосередженням емісійних і кредитних функцій в Центральному банку;
 • проведенням монетарної політики адміністративними методами.

Подібна система була властива Радянському Союзу. В даний час по його шляху пішла КНР, банківська система якої також є адміністративною.

Система ринкового типу властива, в основному, розвиненим країнам. Серед її особливостей виділимо наступні:

 • присутність переважно двох рівнів: на першому з них знаходиться головний банк країни; на другому — кредитні організації;
 • широка мережа інфраструктурних установ: рейтингових агентств, бюро кредитних історій, колекторських організацій;
 • проведення монетарної політики переважно ринковими методами;
 • відсутність державної монополії в банківському секторі;
 • формування ставки відсотка по кредитах на ринковій основі;
 • високий рівень конкуренції;
 • поділ кредитних і емісійних функцій між Центральним банком і кредитними установами.

Деякі вчені також виділяють системуперехідного рівня розвитку. Вона прагне перейти до ринкового типу, але все ще продовжує зберігати деякі ознаки командно-адміністративної системи. За оцінками деяких фахівців, банківський сектор нашої країни відноситься до перехідного типу. Це пояснюється слабким рівнем конкуренції між кредитними установами. Так, більше 50% активів зосереджено в банках за участю держави.

Класифікація систем по структурному ознакою

Банківські системи можна класифікувати по структурному ознакою. За цим критерієм вони поділяються на:

Однорівневі системи властиві країнам з тоталітарними режимами. Всі операції зосереджені на одному рівні, на якому знаходиться Центральний банк і кредитні інстанції за участю держави (при їх наявності).

На першому рівні дворівневої системи знаходиться Центральний банк. Він відповідальний за виконання функції емісії грошей, тобто виробляє їх випуск в обіг. На другому рівні банківська система включає в себе кредитні організації. Комерційні банки по обхвату виконуваних операцій підрозділяються на універсальні і сегментовані. перші виконують широкий перелік операцій. Їх головна перевага полягає в диверсифікації діяльності, що дозволяє зменшити ризики. сегментовані установи спеціалізуються на виконанні вузького кола операцій. Це дозволяє їм надавати послуги більш високої якості. Однак діяльність таких установ схильна до більшого ризику.

Окремі економісти виділяють також і трирівневі системи. Типовим прикладом є банківська система країн ЄС. Першою ланкою є Європейський Центральний банк, другим — національні банки держав-членів ЄС (наприклад, Центральний банк Австрії), а роль третьої ланки виконують комерційні банки.

Цілі і функції банківської системи: основна характеристика

Щоб зрозуміти, що таке банківська система, слід вивчити її цілі і функції. Ключова мета банківського сектора будь-якої держави — надання кредитів економіці в особі таких суб’єктів: держави; бізнесу; населення.

Типи банківських систем

До основних функцій банківської системи відносяться:

 • забезпечення економічного розвитку національної економіки за допомогою надання кредитних коштів та регламентації безперебійної розрахункової системи;
 • посередництво між особами, у яких грошові кошти є в надлишку, і суб’єктами, які потребують них, що призводить до економії витрат і підвищення ефективності функціонування ресурсів в економіці;
 • акумулювання грошових коштів та їх мобілізація;

Дані функції визначають, як працює банківська система. Ступінь їх опрацьованості залежить від рівня розвитку банківської системи тієї чи іншої держави. У Росії її мета і функції виконуються не в повному обсязі. Це пояснюється слабким рівнем розвитку кредитування як бізнесу, так і населення. Зокрема, високі ставки відсотка по кредитах перетворюють їх на малоефективний спосіб розвитку економіки.

Крім того, комерційні банки неохоче видають грошові кошти на довгий термін підприємствам, які представляють реальний сектор економіки. Причиною цього є відсутність серед їхніх ресурсів «довгих» грошей і великий рівень ризику проведення зазначених операцій.

Особливості регулювання банківського сектора

В даний час ніхто вже не сумнівається в необхідності регулювання кредитного сектора. Однак так було не завжди. До Великої Депресії 1929 року, яка вразила спочатку США, а потім і багато інших розвинених країн, втручання держава в функціонування економіки вважалося згубним. У цей період панувала концепція монетаристів.

Однак криза показала помилковість даної теорії на той момент часу. І вже з 30-х років 20 ст. все більше уваги приділяється посиленню регулювання банківської системи та створення спеціалізованих органів. Так, Центральні банки розвинених держав більше уваги починають приділяти проведенню кредитно-грошового регулювання.

Типи банківських систем

Основним інститутом, який регламентує банківський сектор будь-якої держави, є Центральний банк. Він же є першою ланкою дворівневої системи. Серед основних можливих цілей діяльності центральних банків особливо виділяються:

 • забезпечення стабільності кредитного сектора;
 • зниження волатильності національної валюти;
 • забезпечення безперебійного функціонування системи проведення платежів і т. д.

Ці функції багато в чому досягаються завдяки проведенню Центральним банком зваженої кредитно-грошової політики. У кожній державі Центральний банк самостійно вибирає ту чи іншу мету в залежності від сформованої економічної ситуації. Зокрема, його цілями можуть бути: зниження інфляції, забезпечення збалансованого зростання добробуту, зменшення рівня безробіття, зміцнення валюти країни …

До основного міжнародного органу регулювання прийнято відносити, перш за все, Базельський комітет, який розташований в Швейцарії, в місті Базель. В даний час вступили в силу стандарти так званого Базеля III. Вони регламентують і обмежують ризики банківської діяльності, особливо ризики по операціях, пов’язаних з похідними інструментами. Саме останні і послужили головною причиною останньої світової фінансової та економічної кризи, яка вразила розвинені країни в 2008 році.

Впроваджуються стандарти останнього Базельської угоди і в російських банках. Зокрема, керуючись цими міжнародними вимогами, ЦБ РФ з 2016 року застосовує нові нормативні обмеження для банків. так, змінений мінімально допустимий рівень достатності капіталу для банків — він знижений з 10% до 8%.

Особливості та проблеми банківської системи РФ

Банківська система РФ є дворівневою і відноситься до ринкового типу. Хоча деякі економісти дотримуються думки, що вона все ще перебуває на перехідній стадії. Мегарегулятором фінансових ринків є ЦБ РФ. Це означає, що він контролює не тільки банківську систему країни, але і весь фінансовий сектор в цілому.

Центробанк проводить незалежну грошово-кредитну політику. Хоча формально він і підзвітний Державній Думі, але мета грошово-кредитної політики він визначає самостійно. В даний час нею є інфляційне таргетування. Це означає, що головна мета Банку Росії полягає в зменшенні інфляції.

Так, цільовим орієнтиром є її зниження до 4% вже в 2017 році.

Відзначимо основні проблеми банківської системи Росії на сучасному етапі її розвитку:

 • Високий рівень монополізації. в результаті чого переважна частина активів зосереджена у чотирьох найбільших банків з державною участю.
 • Низький рівень концентрації банківської діяльності. Зокрема, велика частина кредитних організацій зосереджена в Центральному окрузі, здебільшого — в Москві. Разом з тим, банківське присутність в Чеченській Республіці, Дагестані, віддалених куточках Півночі продовжує залишатися незначною.
 • Невелика кількість регіональних банків. Разом з тим, саме ця група банків забезпечує розвиток регіонів, зокрема малого бізнесу.
 • Спрямованість грошово-кредитної політики на зниження рівня інфляції. Це ігнорує необхідність забезпечення стабільного економічного зростання. Так, неможливо одночасно домогтися зниження рівня інфляції і стійкого рівня економічного розвитку.
 • Неефективне використання залучених банківською системою інвестиційних коштів.
 • Нестабільність банківської системи РФ. Це проявляється, зокрема, у великій кількості відкликаних у комерційних банків генеральних ліцензій, що негативно позначається на рівні довіри населення до кредитних організацій.

Поточна політична і економічна ситуація не сприяла розвитку банківської системи країни. Вітчизняні банки виявилися «відрізаними» від світової спільноти. Це проявилося, насамперед, в тому, що через санкції західні банки перестали надавати дешеві кредити російським кредитним установам. Тому останні були змушені вдаватися до більш дорогому рефінансування на вітчизняному ринку.

Типи банківських систем

Цікава статистика: ТОП-10 найбільших банків РФ за розміром активів

Для порівняння: ключова ставка в ЄС, яка безпосередньо впливає на відсоткові ставки в економіці, складає 0%. А в Росії рівень даної ставки на даний момент часу становить 10%. Цим і пояснюються високі процентні ставки. Вони істотно гальмують економічний розвиток країни.

Таким чином, ми розглянули, що собою являє банківська система коротко. Банківський сектор є «кровоносною системою» економіки будь-якої країни. Будь-яке його розлад неминуче призведе до економічних проблем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *