Глобальні економічні проблеми

Глобальні економічні проблеми

В умовах інтернаціоналізації виробництва економічний і соціальний прогрес все більшою мірою залежать від глобальних проблем. Виникнення цих проблем — очевидний прояв глобалізації світового господарства, яка проходить в суперечливій, проблемної ситуації. На рубежі ХХІ ст. вони придбали життєве значення для долі цивілізації.

Глобальні проблеми — це загальні проблеми, які відрізняються загальнопланетарного характеру за своїми масштабом і значенням, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю всього людства і можуть бути вирішені спільними діями всіх країн світу. До них відносяться: проблема світу і роззброєння, екологічна, демографічна, енергетична, сировинна, продовольча проблеми, подолання бідності та відсталості.

З розвитком людської цивілізації можуть виникнути і вже виникають нові глобальні проблеми. Так, до групи глобальних проблем стали відносити проблему освоєння і використання ресурсів Світового океану, освоєння і використання космосу.

Глобальні проблеми мають яскраво виражений економічний аспект. Вони впливають на структуру відтворення, на динаміку економічних процесів, на пошуки ефективних форм і методів управління.

За походженням, характером і способам вирішення глобальні проблеми можна класифікувати на три групи:
1) проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи і суспільства (надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством і т.д. збереження навколишнього середовища, освоєння ресурсів Світового океану, оволодіння космічним простором);
2) проблеми, пов’язані з соціально-економічними та військово-політичними відносинами, а саме: відносини між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, відносини між розвиненими країнами і країнами з перехідною економікою, подолання економічної відсталості багатьох країн, проблеми роззброєння і збереження миру, локальні, регіональні та світові кризи;
3) проблеми, пов’язані з розвитком людини, забезпеченням його майбутнього, збільшенням чисельності населення, боротьбою з бідністю, голодом, хворобами, наркоманією і т.д.

Глобальні проблеми неможливо вирішити швидко на рівні окремих країн. Необхідний єдиний міжнародний механізм їх вирішення і регулювання, визначення правових і економічних норм. Великі надії у вирішенні глобальних проблем покладаються на ООН, МВФ, СОТ, регіональні і галузеві організації, які мають великий досвід координації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних зусиль.

Питання позитивного вирішення глобальних проблем впираються головним чином в ресурсне забезпечення програм, які розробляють міжнародні організації. За масштабами і комплексності завдань, які передбачається вирішувати, на перше місце висуваються питання, з одного боку, пов’язані з джерелами ресурсів, можливостями їх отримання і використання, а з іншого — організація екологічно безпечного розширеного відтворення в усіх країнах світу.

Екологічно безпечне розширене відтворення світової економіки означає, що нарощування обсягів виробництва супроводжується прискореним розвитком технологій, які поступально будуть покращувати навколишнє середовище і якість життя людей на землі.

Повернутися в зміст: Економіка

5.189.137.82 © studopedia.ru Чи не є автором матеріалів, які розміщені. Але надає можливість безкоштовного використання. Є порушення авторського права? Напишіть нам.

Економічні проблеми і їх характеристика

December 9, 2012

Будь-які глобальні проблеми в тій чи іншій мірі впливають на рівень життя і економіку країн і всього світового співтовариства. Тому їх рішенням займаються всі держави, об’єднавши свої зусилля. Економічні проблеми останнім часом стали виявлятися найбільш сильно. Їх глобалізація пов’язана з деякими особливостями світової економіки, які з’явилися в останні десятиліття.

Економічні проблеми, які виникають в межах однієї країни, можуть отримати більший масштаб і стати проблемою всього світу. Тому вони вимагають швидкого рішення і контролю.

Глобальні економічні проблеми мають спільні ознаки:

1. Вони відображаються на економіці всіх країн світу або їх більшості.

2. Вони позначаються на темпах розвитку країн, як економічного, так і соціального.

3. Всі економічні проблеми потрібно вирішувати в найкоротші терміни.

4. Вони не існують окремо, а мають зв’язок один з одним.

5. Для їх вирішення необхідне об’єднання зусиль усіх країн.

На економіку країни, а також всієї світової спільноти впливає демографічна ситуація. Тут існує дві теорії цієї залежності. Перша говорить про те, що швидке зростання населення призводить до нестачі продовольства. Рівень життя незмінно знижується.

Другий підхід до осмислення цієї проблеми більш сучасний. Він виявляє не тільки негативні сторони зростання чисельності населення Землі, а й позитивні. Цей факт зачіпає також і ступінь добробуту людей, і їх розвиток.

Сучасні економісти вважають, що проблема не в самому зростанні населення. Вона має більш глибоке коріння. По-перше, це слабкий рівень розвитку, відсталість. По-друге, це нераціональне використання світових природних ресурсів, яке призводить до їх виснаження. Також сюди можна віднести і забруднення навколишнього середовища. Як свідчать дані статистики, в розвинених країнах зосереджено близько 25% всього населення планети, а споживають вони близько 80% природних ресурсів.

Економічні проблеми є наслідком забруднення навколишнього середовища і екологічних катаклізмів. Вже давно провідні економісти визнали значний вплив проблем забруднення природи на рівень економічного розвитку. Стає очевидним, що одним з пунктів розвитку економіки має стати виділення коштів на охорону навколишнього середовища.

Проблема ресурсів і енергетики також є суттєвою для світової економіки. У минулому столітті людство вже стало відчувати на собі вплив енергетичного і сировинного кризи. У 70-80 роки через брак сировини і інших ресурсів відбувся значний спад економіки, що відбилося на відносинах між країнами, а також на їх соціальному і політичному розвитку. Однак поява цих проблем поставило людство перед необхідністю розробки нових технологій, що дозволяють економити енергію і ресурси.

Серед основних глобальних проблем економічного характеру можна відзначити і збереження мирних і дружніх відносин між країнами. Це сприяє більш тісному співробітництву на світовому ринку, більш плідного розвитку країн з низьким рівнем економіки, запобігання фінансовим кризам, які позначаються на добробуті всього населення земної кулі.

Допомога відсталим країнам є необхідною дією з боку більш розвинених держав. Вся світова економіка тісно пов’язана. Тому вирішення питань забезпечення населення планети потрібною кількістю продовольства, медикаментами та іншими життєво важливими засобами допоможе вирішити багато проблем економіки.

Економічні проблеми Росії подібні до проблем усього світу. Тому вона знаходиться в постійній співпраці з іншими країнами у вирішенні питань поліпшення економічної ситуації.

Глобальні економічні проблеми

13 ознак, що у вас найкращий чоловік Чоловіки — це воістину великі люди. Як шкода, що хороші подружжя не ростуть на деревах. Якщо ваша друга половинка робить ці 13 речей, то ви можете с.

Глобальні економічні проблеми

Час бити на сполох: 11 ознак, що ваш партнер вам змінює Зрада — це найстрашніше, що може трапитися у відносинах двох людей. Причому, як правило, все відбувається не як у фільмах або серіалах, а набагато.

Глобальні економічні проблеми

9 знаменитих жінок, які закохувалися в жінок Прояв інтересу не до протилежної статі не є чимось незвичайним. Ви навряд чи зможете здивувати або вразити кого-то, якщо визнаєте в тому.

Глобальні економічні проблеми

Як виглядати молодше: кращі стрижки для тих, кому за 30, 40, 50, 60 Дівчата в 20 років не хвилюються про форму і довжині зачіски. Здається, молодість створена для експериментів над зовнішністю і зухвалих локонів. Однак уже остан.

Глобальні економічні проблеми

7 речей, які слід мити і прати кожен день Це може здатися ще одним пунктом в нескінченному списку щоденних справ, але за цим криється ефективний метод, який дозволяє створити позитивними.

Глобальні економічні проблеми

Навіщо потрібен крихітний кишеню на джинсах? Всі знають, що є крихітний кишеню на джинсах, але мало хто замислювався, навіщо він може бути потрібен. Цікаво, що спочатку він був місцем для хр.

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.

Загострення загальних для всього людства глобальних проблем (гонка озброєнь, загроза термоядерної катастрофи, загибель навколишнього середовища прогресуюче погіршення умов життя на великих простору; планети, страшні хвороби і т. Д.) Посилює ріст свідомості необхідності узгоджених дій щодо їх вирішення. Виниклий, і вже незворотній глобалізм світових економічних процесів означає необхідність створення Союзу цивілізованих народів на базі загальнолюдських цінностей, спільної вироблення оптимальних варіантів розвитку поєднання інтересів особистості, суспільства, держав, високої ефективності праці та якості життя.

У сучасному світовому господарстві збільшується взаємозв’язок взаємозалежність загальних і локальних, глобальних і національних інтересів. Складність і гострота економічних проблем світового господарства породжені самим типом сучасної цивілізації, рівнем характером розвитку продуктивних сил.

На перший план перед людством висуваються такі загальні проблеми, як збереження миру на землі, запобігання воєн — хімічних, бактеріологічних, а особливо термоядерних, призупинення гонок озброєнь, розширення конверсії, запобігання локальних і глобальних збройних конфліктів.

Велику небезпеку для людства представляє катастрофічно погіршується стан навколишнього середовища, назріла необхідність спільного мирного освоєння космосу, запасів Світового океану.

Загальною турботою є і паливно-енергетичне, а також сировинне забезпечення країн. У цьому ряду стоять проблеми голоду, злиднів, боротьба з епідеміями, зі страшними хворобами століття: рак ішемією, СНІДом.

Великі проблеми існують і на ринку праці: проблема зайнятості, зростання масового безробіття хвилюють більшість як розвинутих, так і країн, що розвиваються.

У загальному колі проблем виділяється питання про охорону прав людини в сучасному світі, про звільнення його від надмірного державного контролю.

Сукупність перерахованих проблем стосується самих різних сфер діяльності людства, а тому вимагає комплексного підходу і всебічного вивчення. Світова спільнота здатне вирішити глобальні проблеми, лише об’єднавши зусилля і ресурси. Звідси виникає необхідність глобальної перебудови системи відносин політичних і економічних.

У світі все більше вкорінюється думка про необхідність досягнення міжнародного консенсусу. Сучасний період розвитку світового господарства характеризується завершенням смуги структурних криз в західній економіці, початком трансформації економіки країн Східної Європи і колишнього СРСР, прогнозованою на десятиліття.

Світ рухається по шляху інтеграції, від торгівлі і економічних зв’язків між окремими країнами до єдиного Всесвітнього економічного комплексу. Одним з найголовніших умов нормального ефективного функціонування світової економіки, створення єдиного ринкового простору є, перш за все, повна свобода торгівлі між країнами, спільне вирішення більшості економічних проблем.

Друга тенденція, яка визначається як «багатополюсного» (або «багатополярність»), проявляється в перерозподілі значення і ваги окремих країн і груп країн у світовій економіці.

З поступовою втратою США ролі міжнародного економічного лідера висуваються «нові індустріальні країни» (НДС) першого і другого покоління Азії та Латинської Америки; переорієнтовані на нове економічне мислення Китай, країни Східної Європи та СНД. Формуються великі регіональні економічні блоки, зони, розподіляються сфери політичного і економічного впливу.

І в цій ситуації проблема самозбереження, самопідтримки, самозабезпечення стає життєво важливою проблемою, яка потребує негайного і постійного дозволу.

Однією з неодмінних умов вирішення глобальних економічних проблем було і залишається збереження миру на Землі.

У всіх розвинених країнах є військово-промислові комплекси, що володіють величезними озброєними силами, на утримання яких витрачаються колосальні кошти. Для того, щоб поставити всі ці ресурси на мирну службу людству, необхідно розробити не просто теорію конверсії, а теорію економіки демонтажу військово-промислових комплексів, в якій конверсія буде всього лише однією з ланок.

Людство все більше усвідомлює не тільки згубну небезпеку подальшої гонки озброєнь, але і можливість використання одне; з країн термоядерного, бактеріологічного, хімічного та інших видів: зброї масового ураження, що може привести до загибелі цивілізації

Перед усіма країнами стоять колосальні завдання з охорони та оздоровлення флори і фауни, по розробці заходів боротьби з деградацією грунтів, захисту озонового шару атмосфери, скорочення викидів в море і спалювання _ядовітих рідких і твердих відходів.

екологічну проблему останнім часом прирівнюють до проблеми виживання людини — збереження всього живого світу.

Наслідки екологічної кризи так само тотально небезпечні, як і атомні війни, кінець цивілізації. Знання реальної екологічної обстановки в світі дозволить міжнародному співтовариству виробити нове екологічне мислення, систему заходів щодо забезпечення безпечного проживання на землі. Для цього слід використовувати всі розвинені форми міжнародного співробітництва на основі єдиних критеріїв оцінювання, загальновизнаних універсальних підходів.

Усе більшої проблемою стає нестача продовольства. Для того, щоб людство могло прогодувати себе, треба потроїти виробництво продуктів харчування, що, на думку експертів в галузі сільського господарства, при даному рівні розвитку науки і виробництва нереально.

РОЛЬ ООН ТА ІНШИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Глобальні проблеми цивілізації неможливо вирішити силам окремої держави.

Формування нового світопорядку висуває перед всією світовою спільнотою завдання — створити єдиний механізм регулювання на глобальному рівні, що відповідає потребам людини. При цьому слід виходити не з вузьконаціональних інтересів, а виробити міжнародні норми, що визначають права і обов’язки всіх країн і народів.

Це створює об’єктивні передумови для істотної активізації діяльності різних міжнародних організацій і форумів. В першу із напрямків якої має стати «посилення і раціоналізація активності ООН в економічній і соціальній сферах».

Другий напрямок зусиль світової спільноти — надання міжнародного економічного співробітництва загального характеру. Необхідно чітко розмежувати структури і сферу діяльності таких фінансових інститутів, як МБРР та МВФ.

Миротворча місія ООН повинна здійснюватися в інтересах усіх народів, тому одне з центральних напрямків її діяльності — роззброєння. Висунута ідея глобалізації роззброєння, яка передбачає охоплення всіх груп держав і всіх видів озброєння.

Не менш важливі і завдання, поставлені ООН, щодо активізації всесвітнього процесу конверсії та оптимізації національних методів і засобів його здійснення. У ряді програм передбачається використання зекономлених роззброєнням коштів для розвитку країн Півдня, боротьбі з бідністю і голодом. Доведено офіційної допомоги до 1% ВНП розвинених держав.

Велика роль ООН і в здійсненні всесвітніх екологічних програм при налагодженні багатопрофільного співробітництва між окремими регіональними організаціями.

Без цілеспрямованих і продуманих зусиль, без коригування стихійного розвитку світової спільноти, без введення гнучких елементів глобальної керованості економічних відносин подальший розвиток цивілізації вже немислимо.

Людство поки серйозно не задумалося над проблемою меж економічного зростання і кінцівки ресурсів. Настав час якісної перебудови процесу антропогенезу, т. Е. Пошуку нового місця людини в природі

Глобальні економічні проблеми

Урок 39. Суспільствознавство 10-11 клас. Економіка.

Глобальні економічні проблеми

На початку уроку згадаємо основні глобальні проблеми сучасності, їх специфіку в порівнянні з іншими проблемами. Простежимо, яким чином вони пов’язані один з одним і економічною сферою суспільного життя. Основну увагу приділимо характеристиці проблеми відносин Півночі і Півдня і її наслідком для країн, що розвиваються і людства в цілому.

Конспект уроку «Глобальні економічні проблеми»

Розмірковуючи про розвиток міжнародних економічних відносин, неминуче приходиш до висновку про те, що світ стає єдиним. Країни, регіони пов’язані між собою тисячами ниточок, які роблять їх взаємозалежними. Цей процес, як вам, ймовірно, вже відомо, прийнято називати глобалізацією. Найбільш яскраво спільність доль людства проявляється в його загальних проблемах — глобальні проблеми. Вперше про них заговорили в середині двадцятого століття. глобальними називають ті проблеми, від яких залежить виживання людського суспільства на планеті, і які можуть бути вирішені тільки спільними зусиллями багатьох країн. Давайте згадаємо, про що саме йдеться.

Проблема запобігання війни . Війни, на жаль, невід’ємна частина людської історії. Люди воювали завжди. Вчені якось підрахували, що якщо взяти тільки ту частину історії, від якої до нас дійшли письмові свідчення, то на один рік світу в середньому припадало три роки війни. Але довгий час війни були проблемою лише тих, хто в них брав участь, навіть якщо набували досить широкий масштаб, наприклад, європейський або світовий. Що змінилося? Людський розум створив зброю масового знищення. Його застосування у великій війні призведе не просто до величезних втрат. Виникне загроза для всієї планети. Людська цивілізація в цілому може припинити своє існування або деградувати до первісного стану.

Глобальні економічні проблеми

Екологічна проблема . Точніше, ціла група екологічних проблем. Погіршення умов існування через забруднення атмосфери, води, грунту. Масова вирубка лісів, зникнення багатьох видів живих організмів. Зміна клімату. Тут, втім, не варто переоцінювати людський фактор. Кліматичні коливання, наприклад Велике заледеніння і не менш Велике потепління проходили практично без участі наших предків — первісних людей. Вони лише пристосовували своє життя до цих самих коливань.

Глобальні економічні проблеми

Проблема забезпечення людства енергоресурсами . сировиною, продовольством, питною водою. За даними міжнародних організацій від голоду або його наслідків в світі за рік помирає приблизно шість мільйонів дітей. Тільки вдумайтеся: близько шістнадцяти тисяч — в день, 11 дітей щохвилини.

Глобальні економічні проблеми

У загальносвітовому масштабі — швидке зростання населення. Тридцять перше жовтня дві тисячі одинадцятого року було оголошено ООН днем ​​сім’ю мільярдів. За розрахунками Фонду народонаселення саме в цей день народився семимільярдний житель Землі — один з тих двохсот шістдесяти дітей, які народилися тридцять першого жовтня. Правда, вчені-демографи вважають, що назвати якусь конкретну дату неможливо, і населення Землі важко визначити з точністю навіть до мільйона. Але за будь-якими розрахунковим методикам в дві тисячі дванадцятому, або вже не пізніше дві тисячі чотирнадцятого року цей рубіж людство подолало. Темпи зростання, ймовірно, трохи сповільняться, але до середини ХХІ століття прогнозується подолання дев’ятимільярдну кордону. Причому швидше за все населення росте в країнах, що розвиваються. У розвинених — інша проблема. Через низький рівень народжуваності у багатьох з них відбувається природне зменшення населення, його «старіння», тобто збільшення частки осіб похилого віку.

Можна назвати й інші проблеми, які носять глобальний характер. Але давайте подумаємо над іншою річчю: всі ці проблеми взаємопов’язані і, так чи інакше, зав’язані на економіці. Швидке зростання населення призводить до збільшення споживання природних ресурсів, підсилює тиск на навколишнє середовище, погіршуючи екологічну ситуацію. Величезні військові витрати скорочують інвестиції в галузі економіки, які забезпечують задоволення потреб людей. Відсутність можливості у більшості населення бідних країн отримати нормальну освіту не дає достатньої кількості кваліфікованих працівників. А значить, говорити про ефективне виробництві, застосуванні новітніх технологій не доводиться.

Глобальні економічні проблеми

І ось тут якраз прийшов час назвати ще одну глобальну проблему, яка не просто якось пов’язана з економікою, а є чисто економічної: Проблема «Північ — Південь », Тобто проблема економічних відносин розвинених і країн, що розвиваються. Так вже вийшло, що, не враховуючи Австралію з Новою Зеландією, економічно розвинені держави розташовуються в Північній півкулі. Розрив в рівні розвитку цих регіонів почав чітко проявлятися під час переходу європейських країн, США, Росії, а потім і Японії на індустріальну щабель суспільного розвитку. В ході промислових революцій дев’ятнадцятого століття їх економіка зробила ривок вперед, економічний розвиток прискорився. А в інших регіонах такого ривка не відбулося. Ситуація погіршувалася і тим, що багато країн Азії і Африки були колоніями розвинених держав або перебували в полуколониальной залежності від них. Їх господарство було орієнтовано, в основному, на видобуток корисних копалин, поставки сільськогосподарської сировини. Ситуація мало змінилася і після отримання незалежності.

Глобальні економічні проблеми

В умовах глобалізації економіки «вершки »Від вигод міжнародного поділу праці дістаються високорозвинених держав, які володіють новітніми технологіями і пропонують на світовий ринок наукомістку продукцію: промислове обладнання, складну техніку, комп’ютери, програмне забезпечення. Все те, що приносить значний прибуток. Ні, продаж сировини теж може давати непогані доходи. Деякі країни, наприклад, Саудівська Аравія чи Катар, здорово на них піднялися. Але якщо країна буде орієнтуватися тільки на видобувні галузі, то в близькому або віддаленій перспективі перед нею замаячіє питання: «А що робити, коли запаси сировини вичерпаються?»

Розрив в рівні економічного розвитку веде і до значного розриву в рівні життя населення. Прірва між багатими і бідними країнами збільшується. Якщо в тисяча дев’ятсот шістдесяті роки співвідношення між ними за рівнем споживання, добробуту населення становило двадцять п’ять до одного, то на початку двадцять першого століття — вже, практично, сорок до одного. Ось, наприклад, дані Міжнародного валютного фонду про розмір валового внутрішнього продукту в розрахунку на душу населення, опубліковані в дві тисячі п’ятнадцятому році. Візьмемо середню цифру для двадцяти перших держав у світовому рейтингу і для двадцяти останніх. Різниця — більш ніж в сто разів. А якщо взяти по десятці з обох кінців рейтингу — то в сто п’ятдесят! Саме в країнах Півдня концентрується велика кількість бідних і надбідних населення земної кулі. Бідними вважаються ті, хто живе менш ніж на два долари в день. Таких на планеті два з половиною — три мільярди. З них близько одного мільярда — надбідних. Це ті люди, добові доходи яких не дотягують і до одного долара. Так ось, на початок ХХІ століття понад сорок відсотків надбідних людей жило в Африці на південь від Сахари.

Глобальні економічні проблеми

Країни Півдня знаходяться як би в замкнутому колі проблем. Поставляючи на ринок сировину і дешеву продукцію, виробництво якої зводилася до того ж часто екологічно «Брудне». вони не можуть отримати доходів, які дозволили б розвивати інші, більш сучасні галузі господарства або впроваджувати новітні технології в старі, звичні. Швидке зростання населення (згадаємо про особливості демографічного розвитку) загострює соціальні проблеми: немає коштів, щоб забезпечити всіх продовольством, школами, робочими місцями. А чи не буде кваліфікованих кадрів, теж можна забути про технічний прогрес.

Ця ситуація породжує в країнах, що розвиваються неприйняття «Західного світу». Так ще з часів холодної війни прийнято називати суспільний лад високорозвинених капіталістичних держав. Лунають звинувачення на адресу розвинених країн в тому, що вони свідомо домагаються зниження світових цін на сировину. а ціни на свою продукцію завищують. Тих, хто вимагає докорінно змінити сформований економічний порядок на користь Півдня (країн, що розвиваються), приборкати апетити міжнародних корпорацій, називають антиглобалістами. Але це неприйняття обертається і більш серйозними проблемами. Масова міграція населення в більш благополучні країни. Зростання прихильників екстремістських. в тому числі терористичних організацій, які не просто критикують, а закликають до знищення «західного світу ». Все це — свідчення того, що проблеми Півдня є і проблемами Півночі теж.

Глобальні економічні проблеми

5-11 КЛАС


Економічні глобальні проблеми

Виснаження ресурсів тваринного світу

Співробітники Університету штату Мічиган (США) вивчили, яким чином потреба в паливі впливає на стан заповідника Wolong, розташованого в провінції Сичуань (Китай). Wolong є одним з найбільших заповідників, чиє завдання — захист великої панди.

Протягом останніх тридцяти років люди вирубали значну кількість лісу, помітно скоротивши ареал проживання панд. Якщо уряд не зробить нічого, щоб задовольнити потребу сіл в паливі, ситуація може придбати критичний характер.

Виснаження ресурсів корисних копалин

У 2008 році загальна кількість здобутих фосфатів склало 161 мільйон тонн. Згідно з оцінками експертів Геологічної служби США, потреби в добривах в найближчі 5 років будуть зростати щорічно на 2,5-3%. Якщо подібний темп використання фосфатів збережеться, то всі світові запаси їх можуть бути витрачені за 125 років.

Виснаження водних ресурсів

За даними Інституту водних ресурсів 1/3 нинішнього населення світу — близько двох мільярдів чоловік — вже зараз відчувають брак водних ресурсів. Зараз в світі 1,1 мільярда людей живуть в стані "водної кризи". При цьому від 700 мільйонів до 900 мільйонів людей живе в стані водного стресу — їм регулярно не вистачає води, наприклад, в сухий сезон, який у багатьох місцевостях триває півроку.

1. За даними Міжнародного комітету Червоного хреста в Сомалі в 1991-1993 рр. голод забрав життя 280 тисяч сомалійців.

2. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), щодня в світі від голоду і хвороб, безпосередньо пов’язаних з ним, помирає 24 тисячі чоловік. А за даними Світового банку, світова продовольча криза триватиме до 2015 року.

Науково-технічні революції (НТР)

У розвинених країнах НТР привів до збільшення безробіття, що в свою чергу призвело до зниження народжуваності.

А в країнах з перехідним типом відтворення зниження смертності не супроводжується відповідним скороченням народжуваності.

У країнах, що розвиваються формується специфічна вікова структура, де велика питома вага займає молодь до 17 років (понад 2/5 населення, тоді як в Європі цей показник дорівнює 1/3).

Тести по темі «Общество9raquo;

Запрошуємо до інтелектуально-ігрової діяльності.

Інтелектуальні ігри на форумі «Пізнай суспільство»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *