Вищі органи державної влади рф

Вищі органи державної влади РФ

Вищі органи державної влади РФ:

президент Російської Федерації

Рада Федерації Федеральних Зборів

Державна Дума Федеральних Зборів

Уряд Російської Федерації

1. Особливий порядок формування (Президент обирається всенародно, Уряд формується Президентом за участю Гос.Думи)

2. Кожен орган держави і органи місцевого самоврядування діють в рамках встановлених правом повноважень (Фед. Збори — законодавчі функції, Уряд — виконавчі, Верховний Суд і Вищий Арбітражний — судові)

3. Кожен орган держави має повноваження, закріплені законодавчо (Президент — Конституція)

4. Кожен орган держави має певну структуру (Фед. Збори — з ради федерації і Гос.Думи)

5. Органи гос-ва працюють в особливому порядку (Фед. Збори діє в сесійному порядку)

6. Кожен держ. орган видає властиві йому нормативні правові акти (Фед. Збори — закони і постанови, Президент — укази і розпорядження, Уряд — постанови і розпорядження)

Єдність держ. влади уособлює Президент РФ. Президент Російської Федерації є гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Він визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави і як глава держави представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах.

Федеральне Збори — парламент Російської Федерації є вищим представницьким і законодавчим органом країни. Федеральне Збори складається з двох палат — Ради Федерації (верхня палата) і Державної Думи (нижня палата). Рада Федерації і Державна Дума засідають окремо.

Проекти федеральних законів вносяться спочатку до Державної Думи. Прийнятий в Державній Думі федеральний закон передається на розгляд Ради Федерації. Після схвалення федерального закону Радою Федерації він вважається остаточно прийнятим.

До Ради Федерації входять по два представники від кожного суб’єкта Російської Федерації — по одному від представницького і виконавчого органів державної влади.

Державна Дума складається з 450 депутатів. Депутати Державної Думи обираються від різних політичних партій, громадських рухів або як незалежні кандидати терміном на 4 роки і працюють на професійній постійній основі.

Уряд Російської Федерації у визначених нею межах очолює єдину систему виконавчої влади в країні, утворену федеральними органами виконавчої влади і органами виконавчої влади суб’єктів РФ. Уряд складається з Голови Уряду, заступників Голови уряду і федеральних міністрів.

5.189.137.82 © studopedia.ru Чи не є автором матеріалів, які розміщені. Але надає можливість безкоштовного використання. Є порушення авторського права? Напишіть нам.

Орган державної влади це:

Орган державної влади

Органи державної влади призначені для управління державою на різних рівнях. Їх прийнято ділити на центральні, регіональні та місцеві.

У різних країнах конституціями або постановами вищих державних органів влади виділені різні органи і інститути. що відповідають за підвищення контролю над громадянами, федеральними, регіональними, місцевими та іноземними організаціями і органами влади, партіями. Наприклад служби фінансового контролю, поради безпеки, прокуратури, центральні виборчі органи. Однак, в науці існує думка, що прокуратура не є органом державної влади і що вона є органом нагляду зі своїми специфічними повноваженнями.

На регіональному та місцевих рівнях кількість різних органів влади і самоврядування може бути різним і варіюватися в залежності від конституції країни і регіонів. указів і постанов різних органів влади як вищих, так і регіональних.

У Російській Федерації прийнято розділяти органи влади на федеральні і регіональні (органи влади суб’єктів федерації).

Вищі органи державної влади рф

Категорія:

  • Державний апарат

Wikimedia Foundation. 2010 року.

Дивитися що таке «Орган державної влади» в інших словниках:

ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ — орган держави, уповноважений здійснювати законодавчу, виконавчу, судову владу. У Російській Федерації існують федеральні О. р в. і О. р в. суб’єктів РФ. До федеральним О. р в. відносяться Президент РФ, Федеральне Збори … … Енциклопедичний словник конституційного права

ВИЩИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ — постійно діючий орган виконавчої влади суб’єкта РФ, покликаний забезпечувати виконання законодавства на території даного суб’єкта. Найменування В.і.о.г.в.с. РФ, його структура, порядок його формування визначаються конституцією … … Енциклопедичний словник «Конституційне право Росії»

ЗАКОНОДАВЧИЙ (ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ) ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ — формований населенням шляхом виборів постійно діючий вищий і єдиний орган державної влади суб’єкта РФ, покликаний здійснювати законодавчу владу в суб’єкті РФ за допомогою прийняття законів в сфері предметів ведення даного … Енциклопедичний словник «Конституційне право Росії»

ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ — представницький (обирається населенням) орган державної влади РФ і суб’єкта РФ. На федеральному рівні О. з. в. федеральне Збори РФ, що складається з двох палат Ради Федерації і Державної Думи. На рівні суб’єкта РФ О. з. в. … … Енциклопедичний словник конституційного права

Орган публічної влади — Не слід плутати з державним апаратом. Не слід плутати з органом державної влади. Органи публічної влади органи, які реалізують публічну владу в суспільстві (державі). Органи публічної влади призначені для управління … … Вікіпедія

Орган виконавчої влади — державне політичне установа, що є цілісним самостійним структурним утворенням державного апарату і представляє організований колектив людей, який, діючи в рамках закріпленої за ним компетенції від … … Адміністративне право. Словник-довідник

ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ — колегіальний або едінона чільного державний орган, який здійснює особливий вид державної діяльності, пов’язаний з виконанням законів та інших нормативних правових актів, організацією управління сферами і галузями державного та … … Енциклопедичний словник конституційного права

ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, вживає заходів із протидії легалізації ДОХОДІВ — уповноважений орган, який визначається Президентом РФ, який є федеральним органом виконавчої влади, завдання, функції та повноваження якого в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлюються в … Енциклопедія російського і міжнародного оподаткування

Орган державної виконавчої влади — Це некомерційна державна організація, частина державного апарату, утворена в системі інших органів виконавчої влади та здійснює в встановлених законом межах публічну владу держави для забезпечення цілей, … … Великий юридичний словник

Орган законодавчої влади РФ — Органом законодавчої влади в Російській Федерації є Федеральне Збори Російської Федерації, яке складається з Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації і Державної Думи Федеральних Зборів Російської … … Офіційна термінологія

  • Орган державної влади. Джессі Рассел. Ця книга буде виготовлена ​​в відповідності з Вашим замовленням за технологією Print-on-Demand. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Про? Ргани госуда? Рственной вла? Сти призначені для … Детальніше Купити за +1382 руб
  • Агентство федеральної безпеки РРФСР. Джессі Рассел. Ця книга буде виготовлена ​​в відповідності з Вашим замовленням за технологією Print-on-Demand. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Аге? Нтство Федера? Льно безопа? Сності РРФСР — … Детальніше Купити за 1 382 руб
  • Верховна Рада УРСР. Джессі Рассел. Ця книга буде виготовлена ​​в відповідності з Вашим замовленням за технологією Print-on-Demand. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Верховний C овет УРСР (укр. Верховна Рада УРСР) — вищий … Детальніше Купити за тисячу сто двадцять-п’ять руб

Інші книги по запросу «Орган державної влади» >>

Вищі органи законодавчої влади РФ. основи функціонування

October 14, 2013

Вищі органи законодавчої влади РФ — це російський Парламент. Державна Дума і Рада Федерації складають Федеральних Зборів Росії. Згідно з чинною Конституцією, тільки один державний інститут має законодавчими функціями. При цьому якщо Держдума простою більшістю голосів може прийняти законопроект, то Раді Федерації надано право накласти вето (відхилити) на вже затверджений нижньою палатою парламенту федеральний закон або інший правовий документ. Інакше кажучи, Рада Федерації своєрідно контролює і направляє законодавчу роботу в потрібне для держави русло. Робиться це для того, щоб по можливості знизити рівень політичних розбіжностей і затвердити вже оптимальну, «тіхую9raquo; редакцію того чи іншого законопроекту.

Вищі органи державної влади рф

Вищі органи законодавчої влади РФ — це представницькі органи влади. Однак практика формування депутатського складу Державної Думи і сенаторів Ради Федерації різниться між собою. Держдума обирається за допомогою таємного голосування на загальних парламентських виборах. Зараз вкоренилася пропорційна система, яка пропонує голосування за партійні списки. Депутатські місця розподіляються відповідно до остаточними офіційними підсумками голосування. Абсолютним переможцем вважається політична сила, яка набрала 50% плюс 1 голос. Останнім часом 2/3 думських місць контролюється «Єдиною Росією».

Вищі органи державної влади рф

У той же час до складу Ради Федерації включені представники як регіонів (по два від кожного суб’єкта федерації), так і делегати від виконавчої і судової системи. Сенатори не обираються народом, Законодавча влада Російської Федерації, іншими словами, виявляється одночасно соподчиненной і народу, і адміністративної бюрократії.

Функціонування і голосування

Вищі органи законодавчої влади РФ приймають рішення відповідно до правил, встановлених законодавчими та регламентними нормами. Спочатку Державна Дума формує фракції, куди потрапляють представники перемогли партій і співчуваючі. Потім обирається керівництво нижньої палати, на яку покладається обов’язок модерувати законодавчий процес, а також погоджувати свої дії з іншими владними структурами. Вжитими законопроектами вважаються ті документи, на підтримку яких отримано 50% плюс 1 депутатський голос. По тому, як проходить голосування, можна відразу визначити, які фракції виступають на підтримку прийнятого рішення, а які — ні. Після цього своє слово бере Рада Федерації, що оцінює законопроект з точки зору і політичної, і державної доцільності. Якщо всередині Федеральних Зборів всі позиції були попередньо узгоджені, то документ підтримується беззастережно і вже потім надходить на підпис Президенту.

Вищі органи державної влади рф

Принципово важливо, що вищі органи законодавчої влади РФ не виконують функції реалізації прийнятих законів. Дані функції виконує бюрократичний і адміністративний апарат. Однак Держдума має право формувати або ініціювати створення нових федеральних структур, яким надаються регулятивні і контрольні функції.

Законодавчий орган державної влади суб’єкта РФ зазвичай виконує функції за твердженням місцевих конституційних норм (Статутів), приймає регіональний бюджет, інші регуляторні акти регіонального значення. Формується на загальних місцевих виборах. Кількість депутатів варіюється в залежності від чисельності населення республіки, краю, області. Інструментально підпорядковується єдиній системі державної влади.

Вищі органи державної влади рф

Айфон 10 років: чому вони не змогли об’єднати людей Десять років тому люди думали, що смартфони згуртують людей. Але, як виявилося, смартфони їх тільки віддали один від одного. Чому ж.

Вищі органи державної влади рф

7 частин тіла, які не слід чіпати руками Думайте про своє тіло, як про храм: ви можете його використовувати, але є деякі священні місця, які не можна чіпати руками. Дослідження показуючи.

Вищі органи державної влади рф

10 чарівних зіркових дітей, які сьогодні виглядають зовсім інакше Час летить, і одного разу маленькі знаменитості стають дорослими особистостями, яких вже не впізнати. Миловидні хлопчики й дівчатка перетворюються в с.

Вищі органи державної влади рф

Як виглядати молодше: кращі стрижки для тих, кому за 30, 40, 50, 60 Дівчата в 20 років не хвилюються про форму і довжині зачіски. Здається, молодість створена для експериментів над зовнішністю і зухвалих локонів. Однак уже остан.

Вищі органи державної влади рф

11 дивних ознак, що вказують, що ви гарні в ліжку Вам теж хочеться вірити в те, що ви приносите своєму романтичному партнерові задоволення в ліжку? По крайней мере, ви не хочете червоніти і вибачився.

Вищі органи державної влади рф

13 ознак, що у вас найкращий чоловік Чоловіки — це воістину великі люди. Як шкода, що хороші подружжя не ростуть на деревах. Якщо ваша друга половинка робить ці 13 речей, то ви можете с.

10. Конституційна система вищих органів державної влади рф.

Орган державної влади — це створена в установленому законодавством порядку структура, наділена державно-владними повноваженнями за встановленим колу предметів ведення.

У своїй сукупності державні органи РФ утворюють єдину систему. Згідно з Конституцією РФ в неї входять органи державної влади РФ (Президент РФ, Федеральне Збори РФ, Уряд РФ, суди РФ) і органи державної влади суб’єктів РФ. Єдність системи державних органів РФ обумовлено тим, що ця система ґрунтується на державній цілісності Російської Федерації, на єдності системи державної влади.

Президент РФ є главою держави. Він виступає в якості гаранта Конституції РФ, прав і свобод людини і громадянина. Президент, згідно зі ст. 80 Конституції РФ, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Президент не входить ні в одну гілку влади.

Законодавчі органи державної влади — це утворені безпосередньо народом, підзвітні та відповідальні перед ним державні органи, уповноважені народом і здійснюють в його інтересах державну владу. Основна особливість цих органів полягає в тому, що вони обираються безпосередньо народом і ніяким іншим шляхом формуватися не можуть. Органи законодавчої влади приймають рішення, що втілюються у відповідних актах, вживають заходів до виконання своїх рішень і здійснюють контроль за їх реалізацією. Рішення законодавчих органів є обов’язковими до виконання всіма іншими органами відповідного рівня, а також всіма нижчестоящими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Виконавчі органи державної влади — це що формуються представницькими установами чи іншим шляхом органи держави, здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність. Органи виконавчої влади безпосередньо виконують акти представницьких органів державної влади, Укази Президента РФ, організовують виконання цих актів або своїми розпорядженнями забезпечують їх виконання. Для органів виконавчої влади характерно, що вони або призначаються відповідними керівниками виконавчої влади, або обираються безпосередньо населенням.

Органи судової влади — здійснюють судову владу за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства. Особливістю судової влади є те, що вона здійснюється переважно федеральними судами. У веденні суб’єктів РФ знаходяться конституційні (статутні) суди та мирові судді.

11. Президент Російської Федерації: порядок виборів, компетенція.

У Росії інститут президентства існує з 1991 року. Рішення про введення цього інституту в російську державну систему було прийнято на загальнонародному референдумі, проведеному в 1991 р а 12 червня того ж року загальним голосуванням на цю посаду був обраний Б.Н.Ельцин.

КРФ регулює правовий статус Президента статтями 10, 11 першого розділу і спеціальної главою, присвяченій інституту президентства в РФ (4 глава), також главами 5, 6, 7.

Порядок проведення виборів Президента РФ визначається Конституцією РФ і Федеральним законом від 10 січня 2003 № 19-ФЗ «Про вибори Президента Російської Федерації». Згідно ч. 1 ст. 81 Конституції РФ Президент РФ обирається на 4 роки громадянами РФ на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. На пост Президента РФ може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживає в країні не менше 10 років. Вибори проводяться по єдиному федеральному виборчому округу, який включає всю територію Росії, за мажоритарною системою абсолютної більшості. Процедура виборів Президента РФ включає 6 етапів: прийняття та оголошення рішення Ради Федерації про призначення виборів Президента РФ; висування і реєстрація кандидатів; проведення передвиборної агітації, яку здійснюють як безпосередньо самі кандидати, так і висунули їх організації; голосування; підрахунок голосів, оформлення результатів виборів; опублікування результатів минулих виборів, вступ Президента в посаду.

Всенародно обраний Президент вступає на посаду на 30-й день з дня офіційного опублікування ЦВК результатів виборів.

КРФ закріплює систему гарантій від перетворення Президента в авторитарного правителя:

обмеженість періоду повноважень (ч. 1 ст. 81);

обрання Президента шляхом всенародних прямих виборів на основі загального рівного виборчого права при таємному голосуванні (ч. 1 ст. 81);

альтернативний характер виборів Президента (ФЗ «Про вибори Президента РФ»);

неприпустимість заняття поста Президента більше двох термінів поспіль (ч. 3 ст. 81);

можливість відмови Президента від посади (ч. 1 ст. 93) у випадках державної зради і скоєння іншого тяжкого злочину;

визнання такими, що не КРФ нормативних актів Президента РФ на основі рішення Конституційного Суду РФ.

Правовий статус Президента включає в себе також символи Президента:

резиденція: Москва. Кремль.

знак Президента, як символ президентської влади

спеціальний екземпляр КРФ, на якому приносить народу присягу (ст. 82).

повноваження Президента(Виходять з його функцій, це його права і обов’язки)

Пов’язані з діяльністю Федеральних Зборів:

А) призначає вибори депутатів Державної Думи;

Б) може скликати засідання Гос.Думи раніше встановленого законом терміну;

В) наділений правом вносити законопроекти в Гос.Думу;

Г) підписує і оприлюднює федеральні закони;

Д) звертається до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави;

Е) призначає референдум;

Ж) має право розпустити Гос.Думу на підставі статей 111, 117 за винятком таких випадків:

протягом року після її обрання;

з моменту висунення нею звинувачення проти Президента до прийняття відповідного рішення Радою Федерації:

в період дії воєнного чи надзвичайного стану на всій території РФ;

протягом 6 місяців до закінчення терміну повноважень Президента РФ.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ МАЄ ПРАВА РОЗПУСТИТИ РАДА ФЕДЕРАЦІЇ.

2. Пов’язані з діяльністю Уряду РФ:

А) призначає Голову Уряду РФ (за згодою Державної Думи);

Б) призначає і звільняє з посади заступника Голови Уряду РФ;

В) призначає і звільняє з посади федеральних міністрів і прирівняних до їх статусу керівників відомств РФ;

Г) має право головувати на засіданнях Уряду РФ.

3.Связанние з діяльністю судової влади:

А) має право висувати кандидатури на посади суддів Конституційного, Верховного, Вищого арбітражного Суду та інших федеральних судів для призначення їх на посаду Радою Федерації;

Б) вносить пропозиції до Ради Федерації про призначення та звільнення з посади Генерального прокурора РФ;

В) не має права втручатися в діяльність судових органів.

Інші повноваження Президента РФ:

А) є верховним головнокомандувачем Збройними Силами РФ;

Б) призначає і звільняє з посади вище командування Збройних Сил РФ;

В) стверджує військову доктрину РФ;

Г) має право в будь-який момент взяти на себе командування Збройними Силами РФ (в разі війни);

Д) в разі введення воєнного або надзвичайного стану на території Росії зобов’язаний довести до відома Федеральних Зборів;

Е) здійснює керівництво зовнішньою політикою РФ;

Ж) веде переговори і підписує договори РФ;

З) підписує ратифікаційні грамоти;

І) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитуються при ньому дипломатичних представників;

К) вирішує питання громадянства РФ і надання політичного притулку;

Л) нагороджує державними нагородами РФ, привласнює почесні звання РФ, вищі військові і вищі спеціальні звання;

М) здійснює помилування.

4. Органи державної влади в Російській Федерації

Вищим органом представницької і законодавчої влади Російської Федерації є парламент — Федеральне Збори, що складається з двох палат: нижньої палати — Державної Думи, верхній — Ради Федерації. Вони здійснюють законодавчі функції, розглядають і вирішують найважливіші державні питання, формують інші вищі державні органи (уряд, судові органи і т.п.) і мають право контролю за діяльністю всього державного апарату (схема 19).

Державна Дума складається з 450 депутатів, які працюють на професійній основі з чотирирічним терміном повноважень. Вона обирається прямим загальним голосуванням за змішаною системою. За Конституцією Державна Дума дає згоду Президенту на призначення Голови уряду і вирішує питання про довіру уряду. Однак парламентські повноваження нижньої палати з питання формування виконавчої влади і контролю за її діяльністю фактично виявляються обмеженими. Це виражається в тому, що при певній політичній ситуації в країні Президент може розпустити Державну Думу, якщо остання три рази поспіль відхилила кандидатуру на посаду Голови уряду. З питання про довіру уряду теж існують свої «межі». Так, при повторному висловлення недовіри уряду протягом трьох місяців Президент може прийняти рішення або про відставку уряду, або про розпуск нижньої палати.

Рада Федерації формується шляхом делегування по два представники від кожного суб’єкта Федерації: по одному від представницького і виконавчого органів влади (за кількістю це становить 178 делегатів). До відання верхньої палати належать питання, пов’язані зі зміною кордонів між суб’єктами Федерації, призначенням на посаду суддів Конституційного Суду (19 суддів), Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду, Генерального Прокурора, затвердженням указів Президента про введення надзвичайного стану, вирішенням питань про використання збройних сил за межами країни та інші. Для здійснення контролю за виконанням федерального бюджету обидві палати Федеральних зборів утворюють Рахункову палату.

Главою держави є Президент. Він обирається всенародним прямим голосуванням на 4 роки і не більше двох термінів поспіль.

Повноваження Президента Росії поділяються на повноваження в галузі державного управління; в сфері законодавчої діяльності; в судовій області; зовнішньополітичні повноваження; представницькі; надзвичайні.

Президент наділений правом участі у формуванні уряду: він призначає Голову уряду за згодою Державної Думи, а також призначає і звільняє з посади заступників Голови уряду, федеральних міністрів, Керівників комітетів і відомств. Президент керує діяльністю уряду, може головувати на його засіданнях, він приймає рішення про відставку уряду за згодою нижньої палати.

Президент бере активну участь в законодавчому процесі. Закони, прийняті Федеральними Зборами, передаються президенту, який підписує їх або повертає в двотижневий термін до парламенту зі своїми запереченнями для повторного обговорення і голосування. У разі відхилення закону президентом і при повторному схвалення 2/3 голосів від загального числа членів Ради Федерації і Державної Думи закон мають бути підписані президентом (протягом 7 днів). Глава держави має право законодавчої ініціативи. Більш того, слід зазначити, що крім президента цим правом володіє значна кількість суб’єктів політичної системи • це Рада Федерації, члени Ради Федерації, депутати Державної Думи, уряд, представницькі органи влади суб’єктів федерації, Конституційний Суд, Верховний Суд і Вищий Арбітражний Суд. Але глава держави в особливих випадках може використовувати своє право звернення безпосередньо до народу, а також оголосити про референдум щодо окремих питань законодавчої діяльності і таким чином вирішити питання, минаючи парламент. Президент і сам видає велику кількість нормативних актів (указів, реорганізаційних актів, розпоряджень і ін.).

У практиці діяльності вищих державних органів застосовується щорічне подання президентом доповідей про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Президент може звернутися з посланням до громадян країни.

Президент очолює Раду Безпеки Росії. Глава держави стверджує військову доктрину, володіє правом оголошення надзвичайного стану і використання збройних сил за межами території країни за рішенням Ради Федерації.

Зовнішньополітичні повноваження глави держави досить великі. Президент є вищим представником країни в сфері зовнішніх відносин і здійснює керівництво зовнішньою політикою. Виїжджаючи з офіційними візитами за кордон, він користується правом на особливо урочистий прийом, йому надається цілий ряд привілеїв. Він вважається представником своєї країни по праву і не потребує для цього в спеціальних повноважень. Президенту надається право ведення міжнародних переговорів і укладення міжнародних договорів і угод (вони вступають в силу після ратифікації парламентом). Він також призначає і відкликає дипломатичних представників держав, приймає вірчі і відкличні грамоти акредитуються при ньому дипломатичних представників.

Вищими органами судової влади в Росії виступають Конституційний Суд, Вищий Арбітражний Суд і Верховний Суд.

Система федеральних органів виконавчої влади включає Уряд РФ, що складається з Голови Уряду, його заступників і федеральних міністрів, а також галузеві та міжгалузеві органи: міністерства, державні комітети, федеральні служби, міжвідомчі комісії, поради та ін. Уряд РФ розробляє і забезпечує виконання федерального бюджету , здійснює управління федеральної власністю, забезпечує реалізацію соціально-економічних програм, здійснює заходи щодо забезпечення оборони Тран, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики і ін.

За Конституцією РФ система органів виконавчої влади республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів встановлюються суб’єктами РФ самостійно відповідно до основами конституційного права.

Поділ влади по вертикалі передбачає існування представницьких і законодавчих органів суб’єктів Федерації, які мають право законодавчої ініціативи, і представницьких органів місцевого самоврядування. За своїм характером це органи парламентського типу. Це означає, що, крім професійного складу (роботи депутатів на постійній основі) і постійного характеру роботи, збори представників (дума, муніципальний комітет, міські збори і ін.) Повинні бути вільні від впливу на них вищих органів влади.

Представницькі органи в межах своєї компетенції обговорюють і приймають рішення з питань розвитку даного територіальної громади, здійснюють контроль за роботою усних органів виконавчої влади та судів відповідної ступені.

Органи місцевої виконавчої влади визначаються населенням самостійно для вирішення питань місцевого значення володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. Голови місцевої адміністрації (мер, губернатор) повинні обиратися населенням на основі загального, рівного, прямого виборчого права.

Органи місцевого самоврядування самостійно формують, стверджують й виконують місцевий бюджет, встановлює місцеві податки і збори, здійснюють охорону громадського порядку, а також вирішують питання місцевого значення. Крім власної компетенції, органи місцевого самоврядування можуть виконувати деякі державні функції, під виконання яких повинні передаватися необхідні матеріальні і фінансові ресурси. Передача функцій повинна носити договірний характер між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Таким чином, в Російській Федерації існує досить розгалужена багаторівнева система органів представницької, законодавчої і виконавчої влади. Подальший розвиток демократії, посилення місцевого самоврядування, розширення прав і можливостей громадян включає наступну децентралізацію державного управління і подальше зміщення управлінських функцій з федерального на регіональний і місцевий рівні

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *